[видео] „Science: it’s your thing!“ (Науката – това е за теб)

istock_000018890517xsmall.jpg

Неотдавна Европейската комисия започна кампания за насърчаване на повече млади жени да изберат науката в бъдещата им кариера.
По този случай се организира конкурс  „Science: it’s your thing!“ (Науката – това е за теб).
Тук може да видите трите най-добри участници:

 


РЕКЛАМА:

***

 

 

Повече за конкурса и самите видеа може да прочетете тук: http://www.gender-summit.eu/index.php/video-contest

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/istock_000018890517xsmall.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.: