URBiNAT – Здравословни коридори като двигатели на квартали за социални жилища за съвместно създаване на социални, екологични и пазарни природно базирани решения

Предмет на проректа

URBiNAT се фокусира върху регенерирането и интегрирането на градските жилищни сгради в неравностойно социално положение чрез иновативен и приобщаващ каталог на природно базирани решения (ПБР), като гарантира устойчивост и мобилизира движещите сили за социално сближаване.
Интервенциите се фокусират върху публичното пространство за съвместно създаване на нови градски, социални и базирани на природата отношения в и между отделните квартали. 

Взимайки пълното физическо, психическо и социално благополучие на гражданите като своя основна цел, URBiNAT се стреми да планира здравословен коридор като иновативни и гъвкави ПБР, която сама интегрира голям брой микро ПБР, произтичащи от проектирани в общността процеси на проектиране.

URBiNAT се състои от световен консорциум от академични и бизнес партньори от 7 европейски града (Порто, Нант и София като водещи; Сиена, Нова Горица, Брюксел и Høje-Taastrup като последователи), които ще действат като живи лаборатории за прилагане на решения за здравословни коридорни. Градовете ще бъдат подпомагани от местни партньори, асоциации и изследователски центрове, както и от общоевропейски центрове, университети и компании. Те ще разработят процес на участие, ПБР каталог и здравословен коридор, като същевременно следят въздействието, разпространението и маркетинговите резултати. Заедно те формират общност, която ще си сътрудничи с партньори от Иран и Китай и наблюдатели на ПБР, разположени в Бразилия, Оман, Япония и Китай, носейки опит и международно измерение на проекта.

Партньорите ще допринесат с иновативния си опит в ПБР, разгърнат чрез редица трансдисциплинарни знания, методологии и инструменти като решения, базирани на природата. Това ще бъде допълнено от „интелигентни“ дигитални инструменти, ангажираност на гражданите, инициативи за солидарност и социална икономика, социални иновации за генериране на стойност, инкубация за развитие на бизнеса и изграждане на капацитет и платформи за управление на ИКТ. Социалните, икономическите и градските въздействия ще се измерват и възпроизвеждат от Обсерваторията URBiNAT.


РЕКЛАМА:

***

 

Научни области

/ социални науки / икономика и бизнес

/ социални науки / социология / управление

/ социални науки / други социални науки / социални науки интердисциплинарно / устойчиво развитие

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: