Учените създават най-голямата карта на връзките в мозъка

brain-map

Тази плетеница от жички не е гнездо на птица или коренова система. Това е най-голямата карта на връзките между невроните в мозъка до момента – в този случай, около 200 клетки от зрителната кора на мишка. За да картографират близо 1300 връзки или синапси между клетките, учените са използвали електронен микроскоп, за да направят милиони наноскопични снимки от мъничка частица тъкан – не по-голяма от акар, нарязана на близо 3700 тънки парченца. След това, екип от „анотатори” проследили вретеновидните израстъци на синапсите, снаждайки дигитално парченцата, докато получат триизмерна карта. Така изградената карта дава интересен поглед към това как е „окабелен” мозъкът на мишката: невроните, които отговарят на сходни визуални стимули, като вертикални или хоризонтални черти, е по-вероятно да бъдат свързани помежду си, отколкото невроните, които имат други функции, съобщават учените в Nature. (В горното изображение някои неврони са оцветени по начин, който показва чувствителността им към определена ориентация на чертата.) Учените се надяват, че чрез ускоряване и автоматизиране на процеса по картиране на подобни мрежи в мишата и човешката мозъчна тъкан, те ще успеят да научат как структурата на мозъка ни позволява да чувстваме, помним, мислим и чувстваме.

Превод: Росица Ташкова
Източник: http://www.sciencemag.org/


Европейска нощ на учените 2022 г.: