Турция (ХIII – ХV в.)

Ок. 1281 г.
Осман I наследява от баща си Ертогрул — погранична област в държавата на селджуките. По-късно завоюва голяма част от владенията на Византия в Североизточна Мала Азия.

Ок. 1299 г.
Осман I е провъзгласен за турски султан. Основава династията на турските султани, наречена по негово име Османска.

Краят на XIII в.
В Западна Мала Азия Осман I създава самостоятелно емирство, което по-късно прераства в Османската империя.

1352 г.
Османските турци стъпват на Балканския полуостров.

1369 г.
Адрианопол е превзет от османците. Наскоро след това те покоряват Източна и Южна Македония.


РЕКЛАМА:

***

1389-1402 г.
Управление на султан Баязид I от династията на Османлиите, син на Мурад I. Води с голям размах завоевателна политика. Успява да наложи властта си над почти цяла Мала Азия и значителна част от Балканския полуостров (Солун, част от Сърбия, Тесалия и др.). През 1393 г. завладява Търновското, а през 1396 г. Видинското царство. В същата година нанася поражение на кръстоносната армия на Сигизмунд I при Никопол, с което българската държава пада окончателно под османско иго. Баязид I обсажда седем години Константинопол, но без успех.

1402 г.
Монголците, предвождани от Тимур, разбиват при гр. Ангора армията на Баязид I и го пленяват. Баязид умира в плен.

1421 — 1551 г.
Управление на Мурад II. Под негово ръководство османската държава укрепва и възобновява завоевателната си политика. През 1422 г. Мурад II обсажда Константинопол, но е принуден и снема обсадата, поради започнал бунт в Мала Азия на част от османската аристокрация. Край Варна (1444 г.) той разбива войските на Владислав III Варненчик и на Янош Хунияди.

1451-1481 г.
Управление на Мехмед II Завоевател. Води успешни завоевателни войни, лично оглавява походите. През 1453 г. превзема Константинопол и слага край на съществуването на Византийската империя. Градът превръща в столица на Османската държава. Покорява Сърбия (1459 г.), Трапезундската империя (1461 г.), поставя във васална зависимост Кримското ханство (1475 г.), през 1478—79 г. завладява Албания.Мехмед II укрепва господството на турските феодали с издадения първи османски законник („Канун-наме“). Въвежда статут за немюсюлманските религиозни общини, като утвърждава православния (гръцки) и арменски патриарх.


Европейска нощ на учените 2022 г.: