TRANSTEM: катедра ERA – биологията на транслационните стволови клетки

Описание на проекта

Иновативен център за изследване на стволови клетки в България

Изследването на стволови клетки в България напредва с въвеждането на катедра ERA в Медицинския университет във Варна. Целта е да се популяризират и подкрепят основни и приложни изследвания с цел разширяване на съществуващите изследвания на базата знания по конкретни въпроси.
Проектът TRANSTEM, финансиран от ЕС, ще създаде усъвършенстван отдел по биология на стволовите клетки за председателя на ERA, който ще бъде опитен учен по биология. Катедрата ще използва максимално съществуващите научни възможности, ще разшири ефективността при създаването и използването на иновации и ще засили откриването в университета за нови терапии и лекарства. Резултатът от изследването ще бъде от полза за общественото здраве и ще създаде нови финансови възможности.

 

Предмет на проекта


РЕКЛАМА:

***

Целта на TRANSTEM е да отключи, насърчи и поддържа отлични основни и приложни изследвания на стволови клетки, както и клинично приложение в Медицинския университет във Варна чрез откриване на катедра ERA за биология на стволовите клетки.
TRANSTEM ще подобри организацията и управлението на научните изследвания в университета чрез създаване на нова и напълно функционална биология на стволовите клетки. А също така и ще укрепи научните му постижения в областта на транслационната биология на стволовите клетки посредством непрекъснато развитие и редовно оценяване на новия отдел по биология на стволови клетки, надграждане на капацитета на човешките ресурси, обучения в научни изследвания, двустранни обмени с чуждестранни изследователски центрове за върхови постижения в биологията на стволовите клетки, и учебни посещения в био банки в чужбина. Ще насърчава проекти и сътрудничество с биотехнологията, здравеопазването и фармацевтичната индустрия.

Като същевременно ще даде възможност за регионално обществено-политическо развитие в областта на биологията на стволовите клетки чрез генериране на регионална подкрепа с открит диалог между заинтересованите страни (социални или политически).

И накрая – ще гарантира широко ефективна комуникация и разпространение, които повишават осведомеността, насърчават взаимодействията и увеличават максимално въздействието на TRANSTEM на регионално, национално и международно ниво.

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: