В търсене на нови горива за по-сигурни космически сателити