Светлинното замърсяване има опустошително въздействие върху насекомите

Броят на насекомите намалява с тревожна скорост поради различни фактори, включително увеличената употреба на пестициди, селскостопанските практики, които унищожават местообитанията им, и промишленото замърсяване. Ново проучване в списание Biological Conservation обаче добавя още една съществена причина към списъка: светлинното замърсяване, създадено от човека.

Credit: Getty Images

В скорошен мета-анализ изследователите са прегледали 229 предишни проучвания, които разглеждат влиянието на изкуствената нощна светлина върху различни видове насекоми. Около половината от милионите видове насекоми на Земята са нощни, което означава, че изкуствената светлина в това време от денонощието може да окаже голямо влияние върху нощните им жизнени цикли, съобщава Гардиън. В момента изкуствената светлина покрива около една четвърт от земната повърхност.

Въздействията са разнородни. Изкуствената нощна светлина например затруднява някои видове, като светулките, които разчитат на биолуминесцентни сигнали за намиране на партньори. Други насекоми използват поляризирана светлина, за да намерят водоизточници, където да се размножават, а отраженията от външните осветителни тела объркват чувството им за ориентация. Еднодневките, които живеят и се размножават само един ден, могат да се заблудят от светлинните отблясъци по асфалта и да снесат яйцата си на улицата, вместо в езеро или поток.


РЕКЛАМА:

***

Насекомите биват привлечени и от фаровете на движещите се автомобили, като според проучването приблизително 100 милиарда от тях завършват по този начин живота си на магистралите в Германия всяко лято. Изкуствената светлина пречи и на ловуването на някои насекоми през нощта.

Изчислено е, че около една трета от насекомите, привлечени и въртящи се около изкуствените  светлини, умират до сутринта, било заради хищници, било просто от изтощение. Светлината е една от основните причини за и смъртността при членестоногите.

Изследователите отбелязват в доклада си: „Силно вярваме, че изкуствената светлина през нощта – в комбинация със загубата на местообитанията, химическото замърсяване, инвазивните видове и изменението на климата – води до намаляване на насекомите. Изкуствената нощна светлина е важен, но често пренебрегван фактор за апокалипсиса на насекомите. “

И докато другите предизвикателства, пред които са изправени насекомите, изискват цялостно преустройство на селскостопанската система и милиарди долари разходи, то според изследователите светлинното замърсяване е сравнително лесно поправимо. „С някои малки промени и подобрения на осветлението все още можем да имаме светлина през нощта, но същевременно тя да е драстично намалена, за да не редуцира броя на насекомите“.

Според прессъобщението на авторите на проучването, най-добрите начини за намаляване на светлинното замърсяване, са инсталирането на насочващи се капаци при външното осветление, така че светлината да осветява само зоната, където е необходима. Друго решение е да се активират светлините, само когато наоколо има хора. Освен това авторите препоръчват да се обърне внимание на цвета на електрическите крушки в градски условия. Насекомите са най-силно привлечени от синята и бялата светлина, въпреки че оранжевите, жълтите и червените нюанси също ги привличат. Изследователите препоръчват използването на кехлибарени светлини в близост до домовете. Но най-добрият съвет е просто понякога да се изключват светлините, както и на места, където те не са необходими.

Но не всички изследователи са убедени, че светлинното замърсяване е заплаха на същото ниво като пестицидите. „Светлинното замърсяване може и да има значителни последици за числеността и вида на насекомите“, казва Найджъл Рейн, изследовател от Университета в Гелф, Канада, който не участва в проучването. „Но може би е твърде рано да се каже, че те са толкова значителни, колкото другите стресови фактори.“

Според доклада от новото проучване обаче не е оценено в пълна степен въздействието от светлинното замърсяване върху насекомите, главно защото еколозите имат пристрастие към проучвания, които се провеждат през деня. Затова екипът изследователи възнамерява да се задълбочи в изследването и по-конкретно да разгледа ефекта на това замърсяване върху пеперудите, което вероятно ще предизвика по-голямо безпокойство и по-широк отзвук сред обществеността.

Трябва спешно да се вземат мерки да се спре намаляването на насекомите, смятат авторите на проучването. Насекомите не само опрашват селскостопанските  култури и безброй диви растения, но и са в основата на голям брой хранителни вериги. Без тях цели екосистеми биха се сринали.

„Ако загубим тези насекоми, с нас също ще е свършено“, казва Брет Сиймур от Вашингтонския университет в Сейнт Луис, съавтор в изследването.

 

Превод: Елена Страхилова

Източник: Smithsonian


Европейска нощ на учените 2022 г.: