Общи сведения за принтерите

Принтерът или още устройство за дълготраен изход, е средство за изобразяване на текст, изображение и графика върху дълготраен носител (хартия, фолио и други).

Принтерите представляват периферни устройства, които се свързват посредством интерфейс към носителя на данни, от който ще се принтира. Най-често се принтира от компютър, но много от съвременните принтери могат директно да принтират от цифровия носител (флаш карта, USB флаш, скенер, цифров фотоапарат или камера) и без връзка с компютър да възпроизвеждат електронни документи. Повечето принтери се използват прикачени с кабел само към един персонален компютър. Други принтери, известни като мрежови принтери, работят с вграден мрежов интерфейс (обикновено безжичен или Ethernet), като обслужват едновременно много потребители (използват се в офиси). Принтер, комбиниран в едно устройство със скенер, факс и копир се нарича мултифункционално устройство.

 

Видове принтери

Каретков (Маргаритков) принтер


РЕКЛАМА:

***

Това са едни от първите принтери за компютър – могат да печатат само текст и то само черно-бяло. Технология, подобна на ръчните пишещи машини – разположени в полукръг рамена, на чиито върхове са поставени печатащи букви в огледално изображение. Основен техен недостатък е, че могат да печатат само букви и цифри (текст), тъй като на рамената има само букви и цифри.

Принцип на действие:

При задвижване на всяко едно от рамената, то удря листа хартия през намастилена лента и така се получава отпечатък.

Този вид принтери е сравнително евтин и лесен за поддръжка (евтини консумативи) и се отличава с изключително качество на отпечатаните текстови документи, но неговото приложение е ограничено. Скоростта му достига до 90 символа в секунда.

Линеен принтер

Линейните принтери ползват чукчета удрящи през мастилената лента върху хартията, за да отпечатват точки, с които синтезират изображението. Чукчета са подредени в хоризонтален ред (линия) и оформени като цялостен възел. Този печатащ модул е монтиран върху совалка, която вибрира в хоризонтално направление, което позволява всеки печатащ елемент да отпечата ред от точки.

Принцип на действие:

Постоянен магнит държи пружината на чукчето в напрегнато състояние. При подаване на импулс от драйвера, през бобината протича електрически ток и създава електромагнитно поле противоположно на това от постоянния магнит. При това взаимодействие на двете полета пружината се освобождава и изстрелва чукчето напред към мастилената лента и хартията. Чукчетата се изстрелват избирателно докато совалката на принтера вибрира в хоризонтално направление. Така всяко чукче печата поредица от точки в хоризонтална линия за едно преминаване на совалката. След това  хартията се придърпва с една стъпка напред и се печати на следващ ред от точки при движението на совалката в обратна посока.

Барабанен линеен принтер  – символите и цифрите са поставени на въртящи се ролки, събрани в общ барабан.

Верижният линеен принтер –  при него символите са подредени в последователен вид, свързани в обща верига. Отново при идването на определен символ чукчето го притиска към листа хартия и през мастилената лента той се отпечатва.

Лостов линеен принтер – при него символите се намират на отделни лостчета с обща основа, която се движи наляво и надясно, поставяйки желания символ пред чукчето, след което то го притиска към листа.

Матричен принтер

Матричните принтери са станали промишлен стандарт за нискоскоростен и средно скоростен печат, осигуряващ приемливо качество и ниска себестойност на печат. Ниската скорост на отпечатване и големият шум по време на самия процес са едни от главните недостатъци.

Принципът на действие

В капсулована глава са поставени игли, задействани по магнитен път. При задействането на соленоида, управляващ съответната игла, тя се изстрелва напред и притиска мастилената лента към листа хартия, отпечатвайки по този начин пиксел.

Матричните принтери се делят на 2 групи:

Серийни – в тях печатащата глава съдържа игли подредени във вертикала (колонка) и съответно електромагнитен механизъм за изстрелването им. (броя на иглите може да бъде 1 колонка 9 игли 18 игли в 2 колонки или 24 игли в две колонки).

Линейни – за разлика от предния модел ползват чукчета вместо игли , който са подредени в хоризонтален ред. По този начин оформят печатащ модул. Той е монтиран върху така наречената совалка, която вибрира в хоризонтално направление. Така всяко чукче печата поредица от точки в хоризонтална линия за 1 преминаване на совалката. Скорост на печат определя се от броя символи за секунда и се измерва с единицата cps.

Лазерен принтер

Лазерните принтери, както и LED принтерите са базирани на една и съща технология използвана за първи път при копирните машини. Този процес известен като електро фотография е изобретен през 1938 и разработен от Xerox и Canon в края на 80те. Има както черно-бели, така и цветни лазерни принтери.

Принципът на действие

Специален въртящ се барабан се зарежда с електростатичен заряд, а след това лазерен лъч обрисува върху него текста или изображението, което трябва да се отпечата. На местата, на които лазерът в осветил барабана, той се разрежда. Следващата стъпка е нанасяне на тонера, който представлява фини полимерни прашинки, смесени с оцветител (например графитен прах) и притежаващи собствен електростатичен заряд. Там, където лазерният лъч е обърнал знака на заряда върху барабана, тонерът полепва по барабана, който впоследствие се притиска към листа хартия, пренасяйки тонера на него. Следващата стъпка е нагряването на листа, за да се разтопят полимерните частици на тонера, формирайки изображението или текста и прилепяйки го към хартията. Последната стъпка от процеса е автоматичното почистване на барабана от евентуалния остатъчен тонер по него чрез използване на електрически неутрално пластмасово острие. При черно-белите лазерни принтери се използва само касета с черен тонер, а цветните, освен черния тонер използват и жълт, червен и син тонер.

Предимствата – високата скорост на печат, комбинирана с превъзходно качество, ниска цената на всяко копие.

Недостатъците – високата цена на самите устройства, необходимостта от замяна на отпечатващия барабан след определено време и цикли на работа, както и на тонер касетите след свършване на тонера в тях, които са скъпи.

Сублимационен принтер

Те спадат към класа на все още развиващите се принтери, които не са толкова популярни и се използват от определен кръг хора. Те са така наречените алтернативни технологии на принтиране. Използват се предимно за отпечатване на снимки от цифрови фотоапарати. Сублимация е процесът на преход от твърдо вещество към газообразно състояние, без преминаване през междинна течна форма. При този тип принтери оцветителят е в твърдо агрегатно състояние и е нанесен върху носител от целофан. За разлика от другите устройства, тук имаме не три, а четири носителя – освен трите основни цвята, на четвъртия носител е разположен прозрачен лак, с който се запечатват готовите снимки.

Принцип на действие:

Търсеното изображение е обработено от специфичен процесор, който командва нагряващата глава. Отпечатването става чрез разполагане на основата над носителя на мастилото, след което благодарение на рязко нагряване от специфични нагреватели то сублимира, формирайки пиксел от изображението. За отпечатване на изображението се извършват четири цикъла – по един за всеки цвят, или сумарно три, и последен за ламиниране на готовия продукт.

Класификация според принципа на действие

Мастиленоструйни принтери

При мастиленоструйните принтери отпечатването става чрез на впръскване на множество от малки капки мастило върху хартия. Това се извършва от самата глава, където стои и резервоара с мастило.

Поради бързодействието, ниския шум, високото качество на печат и възможността за отпечатване на цветни изображения мастиленоструйните принтери са най-разпространени за нуждите на домашните потребители или малки офиси. Търсенето им също така се определя и от ниската цена и достъпните консумативи.

 

Възникване и развитие на мастиленоструйните принтери

Идеята за мастиленоструйното принтиране се ражда през 1867 г.  от Уилям Томсън, който патентова сифоново записващо устройство. Технологията на мастиленоструйното принтиране обширно се разработва през 50-те години на следващия век.

 • През 1951 година, компанията Сименс регистрира първото мастилено струйно печатащо устройство;

 

 • През 70-те години на миналия век компанията IBM разработва технологията на непрекъснат мастилено струен печат;
 • През 1977 година отново компанията Сименс създава нова технология на мастилено струен печат – drop on demand;
 • През 1984 година HP пускат своя първи мастилено струен принтер HP Thinkjet;
 • Canon от своя страна пускат Canon BJ-80, това е първият в света мастилено струен принтер с bubble jet технология;
 • Първите мултифункционални устройства се появяват на пазара през 1990 година. Те съчетават в себе си принтер, факс, копи и скенер.

Схеми на мастиленоструйните принтери

Мастиленоструен принтер отвън и отвътре:

Фиг. 1 Мастиленоструен принтер – отвън

Фиг. 1а Мастиленоструен принтер – отвътре

Принципна схема на устройството на мастиленоструен принтер, използващ пиезоелектричен принцип на отпечатване:

Фиг. 2 – Блокова схема на мастиленоструен принтер

 1. Резервоар за рециклирано мастило
 2. Филтър
 3. Резервоар за мастило
 4. Помпа
 5. Генератор
 6. Управление на зареждането
 7. Зареждащи електроди
 8. Електроди за хоризонтално отклонение
 9. Електроди за вертикално отклонение
 10. Събиране на неизползваното мастило
 11. Предпазен щит
 12. Хартия

 

Видове мастиленоструйно принтиране

Непрекъснат печат (непрекъснато подаване на мастило) –  при този процес, мастилото се подава без прекъсване, като отделеното количество се регулира от модулатор.  Модулаторът е внедрена технология в системата, която подава непрекъснато налягане на печатащата глава и не позволяват изтичане на мастило по време на печат.

Непрекъснатият  печат се осъществява, като под налягане в дюзата се подава мастило, което на изхода на дюзата се разбива на последователност от микрокапки. Разбиването на микрокапки се реализира чрез пиезокристал в дюзата, който формира акустична вълна с честота десетки kHz.

Капките мастило получават заряд и преминават през дефлектор, който работи като отклоняваща система. С промяна на напрежението на електрическото поле може да се управлява траекторията на капките и така да се насочат към хартията или да се върнат към резервоара за мастило.

Мастилниците не използват тампони, което води до по-добре течно състояние на мастилото. Имат и сложна система за рециркулация на мастилото, което предотвратява преразхода му. Скоростта на печат обаче не е висока.

Предимство на непрекъснатия печат е възможността да се получи добро качество на цветните изображения. Но това става за сметка на бързодействието и експлоатационните разходи, които са високи.

 

Капкоотделяне при поискване (Drop-on-demand) – при тази технология принтера подава мастилени капки само тогава, когато те са необходими, за да бъдат отпечатани. Този метод води промяната в мастилено струйната технология, като отхвърля сложността на непрекъснатата технология на печат. При този вид печат, високо налягане избутва капките мастила. Бива термално и пиезоструйно.

 • Термални технологии (bubble jet) – всяка печатаща глава има определен брой дюзи, всяка от които в определен момент „изстрелва“ микроскопична капка мастило, като по този начин върху листа се получават точици, оформящи текстовете и графиките.

Над самата дюза е разположена камера, пълна с мастило, в горната част, на която се намира малък нагревател. В момента, в който е нужно дюзата да отпечата точка върху хартията, към нагревателя се подава електрически ток и той много бързо се нагрява. Мастилото формира въздушен балон, поради нагряването. Този балон изтласква капка мастило през дюзата и по този начин върху хартията попада нужното количество мастило.

Освен да печата, ролята на мастилото е и да охлажда нагревателите, затова винаги трябва да има достатъчно количество мастило в дюзите.

Фиг. 3 – Дюза при bubble jet технология

 • Пиезоелектрична технология – тук нагревателят е заменен с пиезокристал. При подаден електрически ток, пиезокристалите променят формата и обема си.
 • Фиг. 4 – Дюза при пиезоелектрична технология

  Процесът стъпка по стъпка:

  1. Пиезокристалът е в покой;
  2. Подава се напрежение към пиезокристалът;
  3. Кристалът се деформира (извива) под въздействието на напрежението (физично свойство на пиезокристалът);
  4. Обемът на камерата се увеличава;
  5. На кристалът се подава напрежение с обратен поляритет;
  6. Кристалът се деформира;
  7. Обемът на мастилената камера рязко се съкращава;
  8. Капката се изстрелва.

   

   

  Дюзи

  Дюзите са разположени заедно върху подвижна глава, движеща се с висока скорост (над метър в секунда) по ширината на хартията. Дюзите се намират на около милиметър от хартията, като скоростта, с която изтласкват мастило е между 5 и 10 m/s. Мастилото се изтласква от дюзите, като върху течното мастило в резервоара се подаде импулс налягане.

  Диаметър им е от порядъка на 10μm. Един стандартен домашен принтер има определен брой дюзи (от 30 до 300 и повече). Размерът на всяка от дюзите е изключително точен, за да се постигане постоянна цветова наситеност на страницата. При комерсиалното производство на мастиленоструйни дюзи се използват няколко различни метода, включващи електро формиране, лазерна аблация, анизотропно ецване и фотолитография.

   

  Разположението на дюзите в печатната глава трябва да е колкото е възможно по-плътно и да обезпечат високата честота на изстрелване на капките.  Различните производители имат различни стратегии.

  • Lexmark разположили дюзите в печатащите глави в шахматен ред – голяма, малка и пак голяма (за капки с различен обем) – и първи достигнаха резолюция от 4800 х 1200 dpi (2002 г.)
  • Canon използвали дюзи с различни диаметри и шахматно разположение (2002);
  • Canon през 2003 г. създадоха камери с еднакъв диаметър, точно образуващи правоъгълник.

  Печатащите глави на Canon са изготвени по фото литографски метод и имат много малки камери (10 µm в диаметър) формиращи капки с обем 2 pl. Lexmark нарязват дюзите си с лазер, чийто рекорд е 11 µm диаметър на камерата и изстрелващи капки с обем 3 pl.  Canon получават висока честота на излитане на капките, помествайки на една глава огромно количество дюзи. В принтера i9950, например, има 6144 камери (резолюция от 4800 2400 dpi) и за секунда се формират 122 млн. капки.

   

  Скорост на работа

   

  Скоростта на работа на принтера зависи както от честотата на изстрелване на капките, така и от разположението на дюзите. До 2003 г. във фото принтерите на Canon, камерите за черното и цветното мастило се намираха на една и съща линия и при някои режими на работа преди отпечатване с цветно мастило се е налагало да се чака докато изсъхне черното. Сега те са разположени успоредно с някакво отместване, така че черното мастило да успее да изсъхне до нанасяне на цветното.

   

  Характеристики

  Основни характеристики на принтерите:

   

  Брой точки в матрицата – колкото са повече точките на определена площ, толкова символите изглеждат по – добре (поне 100);

   

  Адресирумост на принтера – точност при позициониране точките върху листа. Зависи от размера на точките;

   

  Размер на точките – по – малки точки дават възможност за изобразяване на съвсем дребни детайли ( 1pl размер на капката) *;

   

  Разделителна способност – брой точки, които принтерът може да отпечата на квадратен инч (до 9600¹ x 2400 dpi) *.

   

  Богатото разнообразие на мастиленоструйни принтери на пазара означава, че тези параметри варират. Най-добрият вариант е да се търси вариант с максимално добро съотношение характеристики – цена.

   

   

   

  Мастила и хартия

  Мастила

  Има много фактори при определяне мастилото за принтера – плътност на самите мастила, наситеност на цветовете, дали попива бързо, бързо съхнещо ли е, дали се разлива на листа. Има различни производители с различно качество – Pelikan, Inktec, Fullmark и още хиляди. Съвместимостта зависи от самото мастило и от спецификациите на производителя. Освен качеството на мастилото при зареждането голямо значение има как се зареждат самите глави и дали разполагате с техника и технологии за отпушване. Това че една глава се напълни с мастило не означава на 100%, че ще печати.

  Мастиленоструйните принтерите за дома или офис използват мастила на водна основа, което е и един от основните им недостатъци. Тези мастила се получават като смес от вода, гликол и пигменти. Тези мастила са евтини и се ползват при главите с термична технология за отпечатване. Поради това, тези глави се нуждаят от вода, за да функционират нормално.

  За професионалните мастиленоструйни принтери се използват UV – сушими, химически разтворими или химически сублимиращи мастила.

   

  Пример за съвместимост на принтер с различни мастила *:

  Стандартни патрони с мастило 5 отделни патрона с мастило:
  PGI-550PGBK (пигментно черно)
  CLI-551BK (черно)
  CLI-551C (циан)
  CLI-551M (магента)
  CLI-551Y (жълто)
  Опционни патрони с мастило Опционни XL патрони с мастило с голям капацитет
  PGI-550PGBK XL (пигментно черно)
  PGI-555PGBK XXL (пигментно черно)
  CLI-551BK XL (черно)
  CLI-551C XL (циан)
  CLI-551M XL (магента)
  CLI-551Y XL (жълто)

   

  Хартия

   

  Различните принтери имат различни изисквания към хартията. Някои по-стари принтери не могат да работят с пликове, перфорирани листове и гланцирана хартия. С напредването на технологиите изискванията към хартията намаляват и съвременните мастиленоструйни принтери вече могат да работят с все по-широк асортимент от хартия.

  Различните производители на принтери препоръчват различна хартия, като изброяват основните характеристики на хартията като:

  • тип хартия;
  • формати на хартия;
  • грамаж на хартията.

   

  За правилната експлоатация на принтера трябва да се съобразява с тези изисквания, за да функционира правилно принтер.

   

  Пример за съвместимост на принтер с различни видове хартия *:

  Тип хартия Обикновена хартия, Пликове, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper „За всекидневна употреба“ (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-shirt Transfer (TR-301), Photo Stickers (PS-101)
  Формати на хартия A4, A5, B5, Letter, Legal, пликове (размер DL или Commercial #10), 20x25cm
  Грамаж на хартията обикновена хартия: 64 – 105 g/m², фотохартия до приблиз. 300 g/m² (специална хартия на Canon, PT-101)

   

   

  Експлоатация

  Експлоатацията на един мастиленоструен принтер не се изчерпва с натискането на бутона за принтиране. Изисква се поддръжка и определени профилактики.

   

  • Ползвайте принтера  недостатъчното използване води до засъхване на главата;

   

  • Не печатайте до „последната капка” – както споменахме по-нагоре, мастилото служи и за охлаждане на нагревателя на дюзите;
  • Пускайте програма за почистване на дюзите поне веднъж седмично;

   

  • Не ползвайте повторно оригиналните предпазни лепенки и не залепвайте други лепенки по главите.

   

   

  Цветен печат

  Разликата между черно-белите и цветните мастиленоструйни принтери е, че при черно-белите мастиленоструйни принтери се използва само черна глава, а цветните, освен черна, имат и цветна. Цветните мастиленоструйни принтери формират изображенията, използвайки

  четири основни цвята, налагайки ги едни върху други. В цветната глава са трите цвята на  CMYK модела: жълт, магента и син. Моделът СМYK се базира на свойството на печатарския тонер/мастило, отпечатан върху хартия, да поглъща и отразява различни части от видимия спектър. Когато бяла светлина осветява цветно изображение, отпечатано върху хартия, всяка отпечатана с тонер/мастило точка поглъща съответната част от спектъра и отразява останалата към очите на наблюдателя.

  Фиг. 5 – CMYK модел

  Цветна система е от три основни цвята плюс черно, които са в основата на цветния печат. Всички цветове на дъгата могат да се получат чрез смесване на тези три основни цвята.

  Наименованието CMYK идва от съкращението на Cyan – циан – оттенък на синьо-зеления цвят, Magenta – магента – оттенък на червено-виолетовото, и Yellow – жълто. Тъй като е доказано, че практически е много трудно получаването на черен цвят чрез смесването на основните цветове, добавя се и контейнер с черно мастило – Black.

  В повечето цветни принтери се намират по две мастилници – едната е цветна, съдържаща отделения с основните цветове – циан, магента и жълто, и черна, съдържаща само черно мастило.

  При други принтери обаче, мастилата с всеки отделен основен цвят се съдържат в отделни мастилници или пълнители. При този тип принтери обикновено печатащата глава е постоянна, тя е част от принтера и не се сменя при смяна на консумативите.

  Фиг. 6 – пълнител (контейнер, мастилница)

  На фиг. 6 е показан контейнерът, който съдържа мастилото. В принтерите с постоянна глава се сменя само пълнителят. При принтерите със сменяема глава, контейнерът за мастило и главата са в един корпус, който се сменя изцяло и се нарича касета.

  Фиг. 7 – патрон (касета)

  На фиг. 7 е показана системата от печатаща глава и мастилница – касета. При смяната на патрона, фактически се сменя и печатащата глава.

   

  Предимства и недостатъци на мастиленоструйните принтери

  Предимства на мастиленоструйните принтери:

  • ниската си цена;
  • отличното качество на печат;
  • отпечатване на качествени цветни фотографии;
  • работят по-тихо от матричните;
  • отпечатват по-детайлни изображения при по-висока разделителна способност;
  • имат много висока скорост на печат;
  • ниска цената за страница.

   

  Предпочитани за домашна употреба и в малки офиси, където количеството и

  обема на отпечатваните документи не са много големи.

   

  Недостатъци на мастиленоструйните принтери:

  • скъпи консумативи (оригиналното мастило);
  • повреди в чипа на касетата, сигнализиращ за нивото на мастило на принтер;
  • засъхване на мастилото;
  • запушване на дюзите.

  Мастиленоструен или лазарен принтер

   

   

 • Портове и интерфейсиСвързването на принтерите към основния носител на информация е една от основните им характеристики. В днешно време  потребителя не се замисля за това, но преди време свързването на принтерите е създавало пречка за потенциалните купувачи на принтери.

   

  Порт RS-232 – директно включвали към персоналния компютър, но с висока цена;

  8-битов интерфейс, LPT – принтерите се свързват към компютъра чрез 25-пинов женски D-тип конектор. Паралелен интерфейс със сравнително висока скорост на предаването на данни, производителност приблизително 500Kbps, но неголямата дължина на съединяващия кабел;

  EPP – разширен паралелен порт;

  ECP – паралелен порт с увеличени възможности;

  USB интерфейсът – едно от най-значителните открития в областта на портовете, а и не само. Характеризира се с висока скорост, възможност за включване на всякакви устройства, без да се претовари системата, включване на повече от едно устройство, включване на производителни устройства;

  Интерфейс FireWire (IEEE1394) – скорост, по-висока от тази на USB интерфейса, което  не води до масовото му използване.

   

  Основни производители и търговски марки

  HP (Hewlett-Packard) – световен лидер на пазара за принтери. Сериите на мастиленоструйни им принтери са с търговските наименования – Deskjet. Произведените от тях мултифункционални устройства са с наименование Photosmart и др. HP имат основен принос в развитието на технологиите за отпечатване, поради създаването на PCL (Printer Command Languagе). Описателен език за странициране на информацията, който се превръща в стандарт за индустрията. През 1984 г. HP за пръв път внедрява PCL в мастиленоструйните принтери. През 1987 пуска на пазара първите цветни мастиленоструйни принтери PaintJet. През 1993 г. увеличават възможностите за резолюция за разпечатване на принтерите си до 600×300 dpi, а през 1995 г. до 600×600 dpi. А в наши дни до над 4800 x 1200 dpi за професионалните модели мастиленоструйни принтери.

   

   

  Canon – основен производител на мастиленоструйни принтери с термична технология на отпечатване с търговско наименование Bubble jet. Могат да се намерят както евтини модели за ползване в дома, така и изключително мощни за бизнес цели, съответно на доста висока цена. Предлагат голямо разнообразие  на консумативи.

   

   

  Epson – мастиленоструйни принтери от сериите Stylus и Picture Mate. За по-голямата част то моделите мастилено–струйни принтери използват пиезоелектричната технология на отпечатване.

   

  Други производители на мастиленоструйни принтери са: Xerox, Lexmark.

   

  Заключение

  В заключение можем да кажем, че мастиленоструйните принтери си остават едни от лидерите на пазара, въпреки някои от предимствата на другите технологии.

  За да можем да използваме мастиленоструйните принтери правилно и „безаварийно” трябва да ги поддържаме и да им правим редовна профилактика. Трябва да се използват качествени консумативи. Тези принтери имат дълъг срок на експлоатация.

   

   

   

   

  Забележка:

   

  * За примерите е използвано мултифункционалното устройство Canon PIXMA MX925, който може да печати както документи, така и снимки (фото принтер).  Един от най-новите модели на Canon, който предлага много опции, високо производителност и мощност. Подходящ е както за дома, така и за малък офис.

   

   

  Използвана литература

  1. Принтер. Видове принтери. Достъпно на интернет страница: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
  2. Принцип на работа на работи мастиленоструен принтер. Достъпно на интернет траница: http://www.printeri.com/printtech.php
  3. Принтерът: лазарен или мастиленоструен. Достъпен на интернет страница: http://technews.bg/article-49.html#.VD5TO6MxjgF
  4. Принтери – видове и характеристики. Достъпен на интернет страница: http://www.iit.net-bg.info/Uroc/UrokPrinter1.htm
  5. Реферат на тема „Мастиленоструйни принтери” от автори Леон Анави и Огнян Боянов. Достъпен на интернет страница:

  http://www.kaminata.net/mastileno-struyni-printeri-t38738.html

  1. Появата и развитието на мастилено струйните принтери и мултифункционални устройства. Достъпен на интернет страница:

  http://printink-bg.com/blog/%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80/

  1. 10 съвета за вашия мастиленоструен принтер. Достъпен на интернет страница: http://www.printeri.com/advice.php
  2. Форум за обсъждане на Мастила за принтери. Достъпен на интернет: https://www.kaldata.com/forums/topic/170407-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8/
  3. Реферат на тема „Мастиленоструйни принтери” от автори Любов Любославова Нейчева и Ивайло Георгиев Маринков. Достъпен на интернет страница:

  https://tsarstva.bg/ac/Marinkov_I,_Neycheva_L_Inkjet_Printers.pdf

  1. Статия на тема „Предимствата и недостатъците на принтерите “всичко в едно”” от автор Мариана Асенова. Достъпна на интернет страница: http://www.dnevnik.bg/print/marketing_reklama/it/2005/05/26/181795_za_predimstvata_i_nedostatucite_na_printerite_vsichko/
  2. Как работят цветните мастилено-струйни принтери? Достъпен на интернет страница: http://www.mycolour.bg/2010/12/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9/
  3. Ценова лист и характеристики на принтери. Достъпен на интернет страница: http://www.pazaruvaj.com/printeri-c3134/dell/
  4. Официален сайт на Canon. Характеристики на принтер PIXMA MX925. Достъпен на интернет страница:

  http://www.canon.bg/Printers/Inkjet/PIXMA/PIXMA_MX925/


Европейска нощ на учените 2022 г.: