Сухопътни мини

Книгата „Компендиумът“ представя мините като „избухващи горящи кълба“, предназначени за заравяне на места, където се очаква врагът. Те съдържали барут, парчета от керамични съдове и съставки, които при избухване създавали плътна димна завеса. Тези мини вероятно са били възпламенявани ръчно от скрити наблюдатели с помощта на дълги фитили.

Европейска нощ на учените 2022 г.: