Стилиана Симеонова: Трябва да се промени всеобщото мнение, че с наука се занимават скучни учени, които не правят нищо значително

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Здравейте, казвам се Стилиана Симеонова, на 23 години съм и току що завърших бакалавъра си Биология – обща и приложна в Нов български университет.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

От една година работя като Биолог в Института по физиология на растенията и генетика към БАН. В момента работя по проект „Взаимовръзка между психо-социални и епигенетични характеристики при лица с


РЕКЛАМА:

***

проблемна употреба на психоактивни вещества.“ Изследваме експресията на подбрани гени, свързани с

метилирането на ДНК при лица със зависимости към алкохол и психоактивни вещества. Литературните

данни по темата са доста ограничени, а изследванията в тази насока ще допринесат за по-доброто разбиране

на механизмите на заболяването и ще подпомогнат разработването на по-успешни диагностични и

терапевтични стратегии.

Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

От малка имам интерес към биологията. Изключително ми е интересно и приятно да работя в лаборатория, там се чувствам на мястото си. Още през втората година в университета открих, че в Института предлагат

стажове и се записах. Изобщо не подозирах, че има шанс да ме изберат, но след като изкарах тримесечен стаж при Георги Бончев в лабораторията по Геномна динамика и стабилност, ИФРГ, разбрах че това е моето нещо.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

По отношение на науката в България, според мен трябва да се промени всеобщото мнение, че с наука се занимават скучни учени, които не правят нищо значително.

Трябва ли да се говори за наука и защо?

За наука трябва да се говори на разбираем и достъпен за всеки език, защото науката е интересна и тя е навсякъде около нас.


Европейска нощ на учените 2022 г.: