STEM образованието в частното и в държавното училище