Стаж в БГ Наука!

mini_black.jpg

По случай одобреният проект на Сдружение „Форум Наука” – “Българска Наука в действие“, обявяваме неплатена стажантска програма.

 

Целта на проекта е проучване и популяризиране на институциите в България, занимаващи се с наука, техните дейности и проекти, както и отделни български учени, работещи върху важни научни проблеми и постигнали важни резултати.

http://science.icnhost.net/migrate/foru…showtopic=15492

 


РЕКЛАМА:

***

 

Предимства

  • Да избереш с каква точно област на науката искаш да се занимаваш
  • Да научиш какво точно вършат учените.
  • Да се запознаеш с едни от водещите учени в България.
  • Да работиш в екип с млади, интелигентни и мотивирани хора
  • Да получиш компетенции, които да ти помогнат в бъдещето развитие
  • Да работиш от вкъщи без ходене всеки ден до офис или работно място.

 

Изисквания

  • Интерес към някоя област на науката
  • Добра компютърна грамотност
  • Добро владеене на английски език
  • Ежедневен достъп до интернет и компютър.

 

Кандидатстване и провеждане на стажа

 

Всеки кандидат трябва да изпрати CV и да посочи коя област на науката го интересува на admin@nauka.bg. След набиране на стажантите ще се състои обща срещ, в рамките на която ще се разпределят задачите според научните интереси на всички кандидати.

Работата ще се състои в подбор на данни от интернет, интервюта (формални и неформални разговори), преглед на каталози, годишници и др. източници на информация. Ще се осъществят множествено посещения на научни институции, лаборатории, музеи, университети и т.н., а на финал ще се анализира систематизира подбраната информация и ще бъде преработена в материали, които ще се публикуват в сборник. Авторството на всеки стажант ще бъде посочено.

По време на процеса винаги ще има помощ и присъствие на човек от Сдружение „Форум Наука”.

След края на стажа всеки стажант ще получи сертификат Youthpass (https://www.youthpass.eu), както и официален документ от Сдружение „Форум Наука” за провелия се стаж. Стажът ще се проведе в срок от 4-5 месеца или при желание от страна на стажанта, той може да остане в екипа до приключване на проекта.

Проектът е финансиран от „Младежта в действие“ http://www.youthbg.info.


Европейска нощ на учените 2022 г.: