Среща на CERN с представители на българската индустрия и наука

cern.jpg

Среща на CERN с представители на българската индустрия и наука

 
         Генералният директор на CERN ще открие в СУ среща на представители на българската индустрия и водещи експерти на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” на 28-29 ноември.

 
На нея ще бъдат представени условията и правилата за участие на фирми в тръжни процедури за доставка на продукти и услуги за CERN и за трансфер на знания.

Форумът се организира от Софийски университет и в него ще участва Генералният директор на CERN проф. Ролф Хоер.

CERN (http://public.web.cern.ch/public/) е европейска организация за атомни изследвания със седалище в Женева, в която членуват 20 държави, включително България. Организацията произвежда разнообразен научен продукт и предлага инфраструктура за изследвания. Към нея има Център за трансфер на знания и технологии http://knowledgetransfer.web.cern.ch/. CERN е и възложител на многобройни обществени поръчки за доставка на стоки и услуги, пряко касаещи бизнеса.


РЕКЛАМА:

***

Целта на форума в Алма Матер е да се улесни участието на българските фирми в предстоящите тръжни процедури и директни покани в областта на компютърните технологии, медицинското оборудване, строителството и доставката на високотехнологични и иновативни производства. На срещата в Ректората ЦЕРН ще представи възможностите за получаване на индустриални поръчки за материали, оборудване и услуги, както и за трансфер на технологии и know-how към България. От българска страна ще бъдат представени възможностите и интересите на българската индустрия за изпълнение на подобни поръчки и за внедряване на иновации и технологии, разработени в ЦЕРН. Един от акцентите на срещата ще бъдат медицинските приложения на разработваните в ЦЕРН технологии. Специално внимание ще бъде отделено на адронната терапия – нов метод за унищожаване на тумори с помощта на ускорени протонни или йонни (например въглерод) снопове. При него се използва свойството на тежките заредени частици да отдават почти цялата си енергия в много тясна пространствена област. Това позволява да се атакува туморното образувание с минимално увреждане на околните тъкани. Вече има изграден с помощта на ЦЕРН център за адронна терапия в Италия, предстои да бъде открит център и в Австрия.

Форумът в Аулата на СУ ще бъде открит от генералния директор на ЦЕРН проф. Ролф Хойер. Преди официалното откриване проф. Хойер ще има срещи с българския премиер Бойко Борисов и със съветници на българския президент.

При интерес от Ваша страна, моля изпратете формуляр за регистрация на електронен адрес: zkarova@abv.bg до 20 ноември 2012.

 
СРЕЩА НА CERN С БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ И НАУКА

28-29 НОЕМВРИ 2012,

Аула на Софийски университет, Ректорат

 
ПРОГРАМА

/ПРОЕКТ/

 
28 НОЕМВРИ 2012

14.00-14.30
   
Регистрация

14.30-15.00
   
Откриване:

– Представители на Министрество на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на образованието, младежта и науката, Народното събрание на Република България и на ПКОМС в 41 НС

– Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

15.0015.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

18.00 – 19.30
    

ЦЕРН – проф. Ролф Хойер, генерален директор

Политика за трансфер на знание и отворени лицензи на CERN. (Джовани Anelli)

Кафе-пауза

Правила за възлагане на обществени поръчки и процедури – стратегия и политика (Anders Unnervik)

От физиката в медицината, Големият адронен терапия – Manjit Dosanjh

Пресконференция

29 НОЕМВРИ 2012

09.00-09.20
    

Потенциала на българските фирми. КРИБ

09.20-10.40

10.40 – 11.00

11.00- 11.30

11.30 – 12.00

 
    

Технологични паркове. Е. Панайотова, Технопарк-София

Потенциал на българските фирми. Представител на БСК

Кафе пауза

Възможности за българските фирми да доставят продукти и услуги на CERN. Елеонора Гецова, Връзки на ЦЕРН с индустрията в НИС на СУ и представител на БАН

2.00-13.00
    

Дискусия

Модератор: Божил Добрев, Софийски университет

CERN delegation:

1.        Rolf Heuer, CERN Director General

2.        Giovanni Anelli – Group Leader, Knowledge Transfer (KT) Group

3.        Anders Unnervik – Head, Procurement and Industrial Services Group

4.        Manjit Dosanjh – CERN’s Life Sciences Advisor and KT Deputy Group Leader

15cern.xlarge1.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: