Събитие – мултимедийна презентация на учени от БАН за експедицията им в провинция Юнан, Китай

clip_image004.jpg

Б ъ л г а р с к а   а к а д е м и я   н а   н а у к и т е

Национален природонаучен музей

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР ПО БИОСПЕЛЕОЛОГИЯ

при НПМ


РЕКЛАМА:

***

 

ви кани на мултимедийна презентация,

която ще представи колко нови пещери, колко неизвестни за науката

видове животни и какво друго откриха българските спелеолози

по време на проведената през месец ноември 2011 г.

пещерна експедиция в провинция Юнан, Китай.

 

 

Дата: 23 февруари 2012 г.

Начало: 18 часа

Място: зала Левентис, бул. Цар Освободител № 1http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/clip_image004.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.: