Създаване на Център за биология и биотехнология на растителните системи и за превод на фундаментални изследвания на устойчиви био базирани технологии в България

Създаване на Център за биология и биотехнология на растителните системи и за превод на фундаментални изследвания на устойчиви био базирани технологии в България

Предмет на проекта

PlantaSYST има за цел да създаде нов Център по биология и биотехнология на растителните системи (Center of Plant Systems Biology and Biotechnology или CPSBB) в Пловдив, България. CPSBB се регистрира като автономна юридическа изследователска единица по време на Обединителна фаза 1 и е подкрепена твърдо от българските и германските партньори PlantaSYST, правителствата на България, Германия и община Пловдив.
Мисията на CPSBB е да се позиционира в челните редици на науките за растенията в България и Югоизточна Европа. Това ще бъде постигнато чрез надграждане на изследователските и технологични постижения на двама силни партньори от Потсдам, Германия: Университета в Потсдам и Института по молекулярна физиология на растенията Макс Планк. Ще бъдат приети авангардни функционални геномики, метаболомики и биоинформатика, за да се разгадаят регулаторните кодове и метаболитните пътища, които управляват развитието на растенията, физиологията на стреса и производството на ценни метаболити с потенциалните им пазарни приложения. Фундаменталната наука, провеждана в отделите на CPSBB: Развитие на растенията, Физиология на молекулярния стрес, Метаболомиката и Биоинформатиката; ще бъде включена в приложни изследвания на отделите Развъждане на зеленчуци, Синтетична биология и Биотехнология на растителните клетки.
CPSBB осигурява липсващите връзки между академичните среди и индустрията в региона и ще поеме водеща роля в обучението на изследователи от следващо поколение в областта на биологията и биотехнологиите на растителните системи. По този начин CPSBB ще попълни научните и технологични пропуски, установени в иновационната стратегия на България за интелигентна специализация. 

Ориентираната към услуги администрация на CPSBB е проектирана да функционира ефективно по примера на Обществото на Макс Планк в Германия, а Службата за трансфер на технологии ще улесни притока на знания и технологии към партньорите и крайните потребители. Като цяло новосъздадената CPSBB значително ще увеличи потенциала на България за научни изследвания и иновации, ще увеличи капацитета в геномиката на културите и ще стимулира местното научно, икономическо и социално развитие в Пловдив.

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие


РЕКЛАМА:

***

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: