Психология 

Ролята на рефлексията за развитието на личността на ученика. Рефлексивните умения в контекста на европейското и националното целеполагане

Автор: Христо Каменов, докторант в катедра „Педагогика“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Резюме:

В статията се разглеждат въпроси, свързани с ролята на рефлексията за развитието на личността на малкия ученик. Разгледани са и Европейските ключови компетентности за учене през целия живот.

 

Рефлексията в обучението е движеща сила за развитието личността на ученика  в качеството му на активен субект в процеса на обучението. Рефлексивните знания и умения създават условия за целенасочено осъществяване на обобщението и пренос на усвоени по-рано способи в нови и нестандартни ситуации на познавателна дейност.

Развитието на човешката мисъл е съпроводено от качествени изменения, поради което трябва да се търси именно този ключов момент, който обуславя качественото изменение и начин то да бъде описано. Това може да бъде осъществено посредством рефлексията, поради което в последните години тя става предмет на изследване от редица учени /С. Гроздев, В. Милушев, В. Василев и други/.

При човека рефлексията протича на ниво мисъл и може да допринесе за:

  • модифициране на поведението;
  • самосъзнание да достигне до повече свобода относно обкръжаващата среда;
  • способност да разкрива представите си и да осъществява техния пренос.

Рефлексията е характерна не само за теоретичното мислене, а може да бъде и метод за формиране на специални  умения за учене и развитие на ученика. Тя има важна роля в познанието като източник на идеи, породени от рационалния опит.

Четете повече ТУК.

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close