Разтворими изкуствени торове

През 1840 г. германският химик Барон Юстус фон Либиг (1803 -1873) публикува книгата „Органична химия и нейното приложение в земеделието и физиологията“, която обяснява как могат да се произвеждат разтворими торове чрез химическо третиране на естествено срещащи се материали. Той демонстрира, че фосфорните съединения стават разтворими, когато се третират с киселина, като се получава фосфор, който може веднага да се абсорбира от растенията. В Англия Джон Лоус усвоил принципа на Либиг и патентовал процеса на прибавяне на киселина към фосфатен камък. В Дептфорд през 1842 г. Лоус започнал производство в търговски количества на оригиналния суперфосфат.


Европейска нощ на учените 2022 г.: