Д-р Рейф Лайъл от проект ПлантаСИСТ

Д-р Рейф Лайъл е е защитил докторска дисертация в Университета на Кейптаун, Южна Африка, след което става част от екипа на Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), като постдокторант в отдел Биоинформатика и математическо моделиране. 

Като биоинформатик, научните интереси на д-р Лайъл, са свързани със секвениране и анализ на растителни геноми, както и обработка големи масиви от данни, получени при транскриптомни и метаболомни анализи.

Свободното си време д-р Лайъл посвещава на четенето, крафт бирите и посещението на природни забележителности в България.

Роля в проекта


РЕКЛАМА:

***

Работата на д-р Лайъл в ЦРСББ по проект ПлантаСИСТ е в няколко посоки: 1) научна дейност, насочена предимно към молекулните основи на сухоустойчивостта при растенията; 2) секвениране и анализ на растителни геноми и обработка на данни, получени от РНК секвениране; 3) подпомагане дейността на другите научни отдели в ЦРСББ, по отношение на биоинформатичния анализ, извършван при обработката на масивни бази данни; 4) сервизни услуги в областта на биоинформатиката (геномен анализ, транскриптомен анализ и др.). 

Настояща работа

В момента, едно от направленията, по които работи д-р Лайъл, е свързано с механизмите на сухоустойчивост на т.нар. възкръсващи растения, за чието съществуване всъщност малко хора знаят. Тези растения могат да изгубят цялото си водно съдържание и въпреки пълната дехидратация да оцелеят, като могат напълно да се възстановят след поливане. Целта е да се установят молекулните механизми, чрез които възкръсващите растения постигат такава устойчивост на засушаване и тези механизми да се приложат при селскостопанско значимите култури.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: