Д-р Иванка Димитрова Петрова-Дойчева (Съюза на учените на 75 г.)

Видео версия на нашия подкаст

Интересно ти е да изглеждаш нашата видео версия на Наука.БГ подкаст? Можеш да го направиш чрез видео плейъра по-долу.

 

Д-р Иванка Димитрова Петрова-Дойчева (род. 1096) от Института по механика – БАН, за дисертация на тема: Реология, механични и термични свойства на трифазни  полимерни  нанокомпозити“, 170 с. Научен ръководител: проф. д.т.н. Румяна Коцилкова. Научен консултант: доц. д-р Евгети Иванов. ПРецензенти: акад. Ячко Иванов и доц. д.т.н. Даниела Карашанова.

Д-р Иванка Петрова-Дойчева е главен асистент в Института по механика – БАН в Отворена лаборатория по експериментална микро- и наномеханика. Завършила е Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, специалност „Пречистване на води“. Професионалните ѝ интереси са свързани с полимерни нанокомпозити, обработка и храктеризиране, реология на полимерни нанокомпозити, нано-, микро- и макро- механика. Участвала е в редица международни проекти. През 2015 г. е получила награда „Най-добър млад механик“ на Националния комитет по теоретична и приложна механика.

Целта на дисертацията е да бъдат разработени и изучени трифазни полимерни нанокомпозити от изотактен полипропилен, съдържащи многостенни въглеродни нанотръбички и органоглина, които да са леки материали с отлична комбинация от физични и механични свойства, подходящи за структурни и функционални приложения. Във връзка с резултатите на дисертацията са публикувани 3 статии (1 – с импакт фактор, 1 статия – без импакт фактор, и 1 – в сборник доклади от конференция). Забелязани са 3 цитирания на публикуваните резултати. Представени са и 8 постера на наши и чужди научни прояви.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.:

Здраве

Номер или лакомство – как изкуствените подсладители влияят на мозъка и тялото

Изкуствените подсладители трябва да се консумират умерено, защото „подвеждат“ мозъка и тялото, че са ,,лакомства’’, което може да има отрицателни последици за здравето.    ВЪВЕДЕНИЕ

Наука.БГ подкаст

Последно от Наука.БГ

Реактивното гориво вече може да се извлича от въздуха. Как да постигнем това?

  Слънчевият керосин може един ден да осигури на авиацията въглеродно неутрално гориво. Реактивното гориво вече  може да се извлича от въздуха.  Или поне такъв е случаят в Móstoles, Испания,

Призвание или наследство – Интервю с гл. ас. д-р Хабибе Нури

  Бихте ли се представили на нашите читатели? Завършила съм магистратура по Електроника и автоматика към Технически университет – София (ТУ) Инженерно педагогически факултет – Сливен, завърших докторантура по ИКТ

Качество на въздуха в затворени помещения

Общ преглед Терминът „качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)“ се отнася до качество на въздуха в сгради и помещения, като е свързан най-вече със здравето и удобството на обитателите

Колониите от мравки се държат като невронни мрежи, когато вземат решения

  Температурите се повишават и една мравешка колония скоро ще трябва да вземе колективно решение. Всяка мравка усеща растящата топлина под краката си, но продължава дейността си както обикновено, докато

Изображението на черната дупка потвърждава представянето на невъобразимото

Дълго мечтаните все още невиждани, невидими звезди заинтригуваха учените и обществеността. Черните дупки улавят всичко, което срещат. От субатомни частици до звезди, твърди тела, газове, течности и дори светлина, всичко