Д-р. инж. Даниел Евлогиев от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Даниел Евлогиев е на 31 години. Той е изследовател в центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и е доктор-инженер от Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

Неговото поле на изява е жилищното и инфраструктурно строителство.
Свободното си време обича да прекарва сред природата, да чете книги и да се среща с приятели.

Роля в проекта

Той е постдокторант и работи върху интегрирането на принципите на кръговата икономика при оползотворяване на строителните отпадъци от гипс, бетон, керамика и минерална вата и, съвместно с останалата част от екипа, по създаването на нови материали. 

Интересен факт


РЕКЛАМА:

***

Тази област на работа е доста широкообхватна и се занимава с много аспекти на строителството, като се започне от производството на строителни материали, мине се през проектирането, през процеса на строителството и накрая – с оценката на вече изградени строителни обекти и впоследствие с методите за тяхното разрушаване.

Ползи за обществото и индустрията

Екологичните проблеми, пред които в момента е изправена цялата планета, са все по-актуална тема. Повторната употреба и рециклирането на строителните отпадъци биха  допринесли за опазването на природата с това, че ще се намали необходимостта от набавяне на нови строителни ресурси, от една страна, а, от друга страна, ще се намали и необходимостта от депониране на огромни количества отпадъци. Освен това, при подготовка за повторна употреба и рециклиране се понижава и стойността на строителните материали. 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: