Проводник със сечение 1 на 4 атома

120105161826.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/120105161826.jpgНай-малкия  силициев проводник със сечение един на четири атома, създаден от учени от Университет Ню Саут Уелс, Мелбърнския Университет и Университет Пърдю (University of New South Wales, Melbourne University, Purdue University) има същите способности като медните проводници.
Експерименти и супер-компютърен модел на проводника разкриват, че той има много малко съпротивление, въпреки че е 20 пъти по-тънък от стандартните медни проводници в микропроцесорите.
За инженерите това откритие поставя началото на бъдещето на нано-компютърните устройства, чиито размери са на последното стъпало от Закона на Мур (http://link-shrink.com/12327).  Теорията предрича, че един плътен ред от фосфорни атоми прикрепени към силиций ще бъде крайната граница на смаляването.
За компютърните учени – поставя квантовите компютри  по-близо до осъществяването им.
И за физиците резултатите от експериментите означават, че Закона на Ом е приложим дори в атомен мащаб.

http://www.sciencedaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: