Може ли Пространството, Времето и Гравитацията  да са просто илюзия?

 

„Нещо се случва тук и това ще има въздействие“.- Робърт Дийкграф, за творчеството на Верлинде

Правени са много опити за съгласуването на квантовата теория на полето описваща  ядрените и електромагнитни сили,  с общата теория на относителността , описваща гравитационната сила.Подобно съгласуване е нужно , за да се отговори на някои въпроси касаещи се до гравитационните свойства в силни полета и малки мащаби . За да получим тези отговори се нуждаем от квантова теория за гравитацията.Макар струнната теория да се радва на широка популярност  има и други като например,  асимптотична безопасност, квантовата гравитация и причинно-следствените динамични триангулации.

Отвъд хоризонта на събитията в черната дупка, общата теория на относителността и квантовата теория на полето са достатъчни, за да си обясним случващото се. Но  квантовата теория на гравитацията ни е необходима, за да си обясним какво се случва близо до сингулярността.

Може би Ерик Верлинде  изказа една от най-радикалните идеи през 2009 г.: “Идеята, че самата гравитацията не е основна, а е по-скоро произтичаща от истински фундаменталната същност: ентропията на квантовите битове информация“. Работата на Верлинде беше интригуваща както и противоречива и аз самият забелязах редица проблемни области в резултатите му досега, но това със сигурност е идея, която заслужава по-нататъшно проучване.


РЕКЛАМА:

***

Ако гравитацията не е фундаментална, а е по-скоро постоянна сила, която възниква от свойствата на основните кюбити информация, може би, тази нова гледна точка за Вселената ще отговори на някои от нашите фундаментални загадки. 

Какво ще каже той? Какво ще съм длъжен да кажа аз вземайки активно участие в спора? Разберете всичко това  от  лайв-блога на Верлинде…

 

Източник: https://scienceblogs.com/startswithabang/2017/10/04/are-space-time-and-gravity-all-just-illusions-synopsis 

Превод: А.Неделчева /част от курса ни за автори на БГ Наука/


Европейска нощ на учените 2022 г.: