Промените в климата може да предизвикат загуби за европейската винена индустрия

Статията изказва предположение, че лекото повишение на температурата в Средиземноморския регион, поради промените в климата, може да има последствия върху труда, продуктивността и икономически загуби за европейската винена индустрия.

Статията е публикувана в списание Temperature.

Изследователите проучват ефектите от високите температури върху производителността на труда и продуктивността на работниците, които берат на ръка гроздето и са заети във винената индустрия на Кипър, като често работят при температури над 36°С.

Те установяват, че по-високите температури в работната среда през лятото имат връзка със значителна загуба на работна ръка до 27%, което се дължи на горещината, причиняваща претоварване на метаболитната и сърдечно-съдовата система на работниците и намалена производителност.


РЕКЛАМА:

***

Когато температурите се повишават, има също и 15% намаление в стойността на времето, за което работниците са способни да изпълняват своите задължения, поради повишена нужда от нередовни и непланирани почивки.

Тези изводи от изследването показват, че горещините на работното място, особено при европейските селскостопански работници, са придружени от значителни загуби на работна ръка и производителност. Винената индустрия съставлява 0.2% от световния БВП и, заедно с повишените температури поради глобалното затопляне, може да въздейства негативно на отрасъла и евентуално да предизвика големи загуби в световен мащаб.

За това изследване авторите избират конкретно да проучват работници, берящи грозде, тъй като винената продукция все още в голяма степен е доминирана от ръчния труд, за разлика от други отрасли и следователно ефектите от затоплянето върху работниците в този отрасъл е вероятно да бъдат често срещани.

Авторите предупреждават, че това изследване не трябва да бъде считано за задълбочено широкомащабно проучване за въздействието на глобалното затопляне върху земеделските работници и трябва да се направи по-задълбочено проучване, включващо повече работници и различни места, за да се оцени напълно въздействието.

Проучването е първо по рода си в Европа, което използва иновативен подход за оценка на производителността на труда и продуктивността на седем работници, наречен анализ времето-движение, който може да анализира всяка секунда, прекарана от всеки работник по време на всяка работна смяна.

Превод: Теодора Гецова

Източник: Science Daily


Европейска нощ на учените 2022 г.: