Професионални съюзи и сдружения в българското здравеопазване за периода 1944-1990 г.