Технологии Физика 

Проектът ЕЛИ-НП: Възможност за научно сътрудничество и технологично развитие на Балканите

Автори: Николае Виктор Замфир, Димитър Л. Балабански, Павел Петков

Национален институт за изследвания и развитие по физика и ядрено инженерство „Хория Холубей“ (ИФИН-ХХ), Букурещ-Мъгуреле, Румъния
 

Фиг.4.  Многодетекторната система ROSPHERE, съдържаща 14 HPGe и 10 LaBr3 детектори, инсталирана на 9 MV Тандем.
Многодетекторната система ROSPHERE, съдържаща 14 HPGe и 10 LaBr3 детектори, инсталирана на 9 MV Тандем.

Проектът ЕЛИ (Инсталация за екстремна светлина) е свързан с изграждането на най-мощния лазер в историята, чиято мощност и интензитет, не са достигни досега от съоръжение от подобен тип. Реализирането му ще позволи осъществяването на нови, непознати досега приложения както в науката, така и в индустрията и обществения живот.

Проектът започна одобрение на подготвителен етап от Европейската комисия през 2008 г. с участието на изследователи от тринадесет европейски страни. България също беше част от тази общност, заедно с Чехия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Литва, Великобритания, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Унгария. В края на подготвителната фаза, през декември 2010г., се взе решение проектът ЕЛИ да се реализира в три държави: Чехия – високо енергетични снопове, Унгария – атосекунден лазер и Румъния – ядрена физика. За осъществяването на проекта съответните страни-изпълнители използват финансиране от структурните фондове на Европейския съюз.

С цел насърчаване на устойчивото развитие на проекта и осигуряване на видимост на ЕЛИ като единна паневропейска структура беше създадено дружеството “ELI – Delivery Consortium International Association” (ЕЛИ-ДЦИА), като международна организация с нестопанска цел в рамките на белгийското законодателство. ЕЛИ-ДЦИА съдейства на популяризацията на бъдещите мултидисциплинарни изследвания в рамките на проекта ЕЛИ пред потенциални ползватели и съдейства за установяването на партньорства и сътрудничества с национални, европейски и международни структури и организации като европейския изследователски консорциум ЛАЗЕРЛАБ.

Четете още ТУК.

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close