Проектът ЕЛИ-НП: Възможност за научно сътрудничество и технологично развитие на Балканите

Автори: Николае Виктор Замфир, Димитър Л. Балабански, Павел Петков

Национален институт за изследвания и развитие по физика и ядрено инженерство „Хория Холубей“ (ИФИН-ХХ), Букурещ-Мъгуреле, Румъния
 

Фиг.4.  Многодетекторната система ROSPHERE, съдържаща 14 HPGe и 10 LaBr3 детектори, инсталирана на 9 MV Тандем.
Многодетекторната система ROSPHERE, съдържаща 14 HPGe и 10 LaBr3 детектори, инсталирана на 9 MV Тандем.

Проектът ЕЛИ (Инсталация за екстремна светлина) е свързан с изграждането на най-мощния лазер в историята, чиято мощност и интензитет, не са достигни досега от съоръжение от подобен тип. Реализирането му ще позволи осъществяването на нови, непознати досега приложения както в науката, така и в индустрията и обществения живот.

Проектът започна одобрение на подготвителен етап от Европейската комисия през 2008 г. с участието на изследователи от тринадесет европейски страни. България също беше част от тази общност, заедно с Чехия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Литва, Великобритания, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Унгария. В края на подготвителната фаза, през декември 2010г., се взе решение проектът ЕЛИ да се реализира в три държави: Чехия – високо енергетични снопове, Унгария – атосекунден лазер и Румъния – ядрена физика. За осъществяването на проекта съответните страни-изпълнители използват финансиране от структурните фондове на Европейския съюз.

С цел насърчаване на устойчивото развитие на проекта и осигуряване на видимост на ЕЛИ като единна паневропейска структура беше създадено дружеството “ELI – Delivery Consortium International Association” (ЕЛИ-ДЦИА), като международна организация с нестопанска цел в рамките на белгийското законодателство. ЕЛИ-ДЦИА съдейства на популяризацията на бъдещите мултидисциплинарни изследвания в рамките на проекта ЕЛИ пред потенциални ползватели и съдейства за установяването на партньорства и сътрудничества с национални, европейски и международни структури и организации като европейския изследователски консорциум ЛАЗЕРЛАБ.


РЕКЛАМА:

***

Четете още ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: