Проектиране на нови начини за опазване на качеството на водата

clean_wother_small.jpg

В рамковата директива на ЕС за водите се посочва, че водата е наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Потенциалната заплаха от замърсяване на водите и разпространението на предавани чрез водата болести е по-сериозна от всякога. Това се дължи на няколко фактора, сред които увеличаването на населението, глобализацията и придвижването на все повече хора между отделните страни, както и последиците от изменението на климата.

 

clean_wother_small.jpg (208×180)Финансираният от Европейския съюз проект MICROAQUA има за цел разработването на нов, високо ефективен и бърз метод за откриване на патогени във водата (бактерии, вируси, протозои и цианобактерии), причиняващи болести при хората. Съществуващите техники изискват много усилия и време, тъй като налагат трудоемко събиране и изследване под микроскоп на потенциални патогени от проби вода. За разлика от тях, новаторските молекулярни биологични техники, проучвани от екипа на MICROAQUA, ще позволят бързото и по-надеждно откриване на патогени в големи обеми вода.

 

Работата по проекта трябва да продължи до ноември 2014 г., но екипът вече успя да проектира и изпробва основните елементи от планирания „универсален микрочип“. Този чип съдържа няколко специфични за определени видове проби, чрез които може да се установи наличието на нуклеинови киселини от различни организми, които причиняват болести или по някакъв начин са вредни. Токсините, произвеждани от цианобактериите, известни още като синьо-зелени водорасли, които не са нуклеинови киселини, се откриват чрез използването на антитела или други свързани с токсините протеини.


РЕКЛАМА:

***

 

Освен за откриването на патогени микрочипът е проектиран за извършването на оценка на качеството на водата в по-широк аспект. Това става чрез наблюдение на наличието на вид водорасли, наречени диатомеи, които са характерни биоиндикатори за цялостното качество на водата.

 

В дългосрочен план целта е разработваният микрочип да може да се използва относително редовно, осигурявайки чувствителна, надеждна и евтина система за наблюдение и предупреждение в реално време.

 

Друга част от проекта MICROAQUA е натрупването на по-добри познания относно вирусите, известни като цианофаги. Те са важни, тъй като имат способността да убиват произвеждащите токсини цианобактерии. „Съществува възможност тези вируси да бъдат използвани в нещо като малка „биологична война“ срещу опасните цианобактерии“, заявява координаторът на проекта MICROAQUA проф. Клаудио Гуалерци от Università degli Studi di Camerino в Италия. „Тази част от проекта обаче е по-скоро пилотно проучване,“ добавя професор Гуалерци, „и за каквото и да било потенциално приложение ще е необходима много повече работа, като най-вероятно този метод ще бъде използван само в спешни ситуации.“

 

„Най-сложните и отнемащи време етапи на проекта MICROAQUA вече приключиха,“ според проф. Гуалерци. Това са проектирането и валидирането на различните специфични за определени видове проби и разработването на ефективна стандартна процедура за събиране и обработка на проби от водите. „Успехът на този проект ще подобри значително способността ни за наблюдение на европейските повърхностни води за наличието на опасни микроорганизми, вируси и токсини, което ще позволи навременното прилагане на мерки за управление,“ казва проф. Гуалерци.

 

Едва в края на проекта ще бъде възможно микрочипът да бъде изграден изцяло и да се изпробва неговата ефикасност. Дотук обаче резултатите са обещаващи и Европа силно се надява проектът MICROAQUA да ѝ помогне да направи голяма крачка напред в опазване на качеството на водите и общественото здраве.

 

 

 

Онлайн версия:

 

·         http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=31396

 

За повече информация вж. също:

·         CORDIS: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/99122_en.html

 

·         Интернет страница на проекта: http://microaqua.eu/project

 

За контакти:

·         RTD-MEDIA-REQUESTS@ec.europa.eu


Европейска нощ на учените 2022 г.: