Проблемът за мярката. Всичко е относително, но не всичко е относимо