Здраве 

Представители на БАДО участваха в конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология в Мюнхен, Германия

Д-р Ива Гаврилова и д-р Наташа Цекова, учредители на Българската асоциация по дермато-онкология  (БАДО) и д-р Желязко Арабаджиев, началник отделение по медицинска онкология в Болница Токуда (Acibadem Cityclinic) взеха участие в конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология – ЕСМО (European Society for Medical Oncology, ESMO) в Мюнхен, Германия, който се проведе от 19 до 23 октомври.

Българските лекари участваха в обсъжданията на възможностите за провеждане на адювантна терапия на малигнен меланом чрез прецизно лечение още в ранен и неметастазирал стадий на заболяването с моно и комбинирани терапии. Най-модерните тенденции в медицината са именно избор на подходяща лекарствена терапия, приложена след оперативното лечение на първичния тумор и/или лимфни метастази, с цел подобряване на прогнозата и удължаване на преживяемостта.

Водещите учени в света и фармацевтичната индустрия продължават да инвестират и в търсенето на комбинации от лекарства, които приложени заедно имат по-добър ефект, отколкото приложени поотделно. Този подход на лечение преодолява резистентността на раковите клетки към стандартния тип приложение на едно или друго лекарство.

Д-р Ива Гаврилова
Д-р Ива Гаврилова

Европейско дружество по медицинска онкология (European Society for Medical Oncology, ESMO) е професионална организация по медицинска онкология в Европа, в която членуват над 13 000 специалисти (онколози, хирурзи, лъчетерапевти и други) от над 130 държави. Организацията е основана през 1975 г. и носи сегашното си име от 1980-та.

ESMO се грижи за следдипломно обучение в клиничната практика на онкологичните заболявания и научните изследвания в онкологията; издава препоръки за лечение, основани на медицина на доказателствата, както и знаковото за онкологията издание Annals of Oncology. Насоките на ESMO за клиничната практика се издават за различните локализации и имат за цел на помагат на онколозите да полагат максимално добри грижи за своите пациенти. Заедно с Европейските дружества по онкология, ESMO организира 4 конференции всяка година, посветени на рак на гърдата, рак на белия дроб, гастроинтестинални и генитоуринарни видове рак.

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts