Потенциалът на електронното правителство (е-Gouvernment) за развитие на икономиката и на обществото

http://images.tvrage.com/people/78/233562.jpg
„Всички сме наясно, че икономическата криза и демографските промени принуждават правителствата да преосмислят начина, по който работят. В същото време стотици милиони граждани също искат нова, по-интерактивна връзка със своите правителства. Този двоен натиск води до неизбежното: правителствата трябва да търсят по-находчиви методи за използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Въпросът не е: Дали?”, а – „Как и кога?”.

Разумните разходи не трябва да означават непременно получаване на по-малко. ИКТ могат в действителност да трансформират и да подобрят обществените услуги, като същевременно значително могат да намалят тежестта на държавния дълг. Ролята на цифровите технологии е в премахване на пречките за създаване на успешно електронно правителство.

Това е нещо повече от добро правителство. Създаването на ефективната и ефикасна публична администрация ще бъде първият стълб на по-широката конкурентоспособност, от която съвременна Европа се нуждае. В Европа нивото на готовност за създаване на електронни правителства се е повишила, нашите държави-членки често са в челната десятка в световен мащаб. Но дали това е достатъчно?
Стартира план за действие за електронно управление, който предоставя рамката, необходима за реализация на съществуващия потенциал на технологията и на хората в Европа. Пправителствата, които искат да служат на хората най-добре, трябва да им служат ефективно. Ние трябва да извлечем максимума от всяко евро, което сме инвестирали.

Електронното правителство,  eGovernment трябва да се разраства, докато прерастне в нещо качествено ново – weGovernment (ние-Правителство). Това второ поколение на услугите на електронното правителство е най-добрата възможност за създаване на социално-икономически и екологично устойчив публичен сектор.

Показателно е, че ЕК ще насърчава и ще подпомага държавите-членки да разработят всеобхватна политика за електронно управление на идентичността. Смисълът от съществуването на Европейския съюз е, този, че държавните граници не трябва да бъдат бариера. Но трябва да се премахнат и границите в онлайн общуването на европейските граждани с държавните институции, да се улесни техният достъп до онлайн обществени услуги. Това зависи от възможностите, чрез които те ще трябва да се идентифицират по електронен път. Когато нашите деца пътуват или се обучават в чужбина, когато работят или пък се пенсионират в друга държава, те трябва да чувстват сигурност, удобство и спокойствие.”


РЕКЛАМА:

***

(Реч на Нийли Кройс – Вице-Президент на Европейската Комисия по електронните въпроси)

Превел: Неделин Бояджиев

Източник:
http://www.europost.eu/article?id=637


Европейска нощ на учените 2022 г.: