Портал за космически данни (български научен проект)

Описание на проекта
Космическите и интернет технологии се сближават все повече и повече. Сателитните системи в ниска околоземна орбита (НОО) стават жизненоважни за следващото поколение комуникации с данни, което е ключово за усилията на Европа да играе важна роля в търговските и научните мисии. 

Проектът Портал за космически данни (ПКД), финансиран от ЕС, развива интелигентна комуникационна услуга Nanosat в НОО, която има за цел значително да увеличи предаването на данни от космоса, като същевременно оптимизира спътниковите операции и намали разходите. Решението предлага plug and play система за сателитна комуникация, капацитет за автономна мисия, базиран на Изкуствен интелект, както и цифров контрол на мисията през облака. По този начин сателитите в НОО, които орбитат между 300 и 2 000 км над земната повърхност, ще станат по-безопасни и по-надеждни.

 

Предмет на проекта

ПКД е интелигентна комуникационна NanoSat услуга в НОО, способна да предава космически данни със скорост на трафика от 150 Mbps и повече, с част от цената (най-малко 5 EUR на GB). Основната иновация е възможността NanoSats да се свързва в НОО, използвайки сателитни комуникационни модули и антени на ПКД и да предава до 50 пъти повече данни на мисия. Предлаганата услуга ще даде възможност на потребителя да има сателитна комуникационна система plug and play и възможност за автономна мисия, базирана на Изкуствен интелект, както и облачно базиран цифров контрол на мисията. Това ще намали средно с 65% цената на мисиите на NanoSat и в същото време ще намали сложността на сателитните комуникации и ще увеличи обема на предаваните космически данни. 

Достъпът при поискване до даден спътник в НОО прави работата му много по-безопасна и изобилна. Успешното внедряване на ПКД услуга за данни ще доведе до получаване на стотици терабайти от космически данни годишно от NanoSats. Това ще има положително въздействие върху резултатите от образователните, научните и търговските космически мисии, като същевременно гарантира стабилен периодичен паричен поток за услугата. Първоначалните оценки за комерсиализация са за до 50 нови клиенти на сателит годишно. 


РЕКЛАМА:

***

Услугата ще има и стратегическа стойност за ЕС – ще даде възможност за уникално решение за сателитна мрежа за данни за всички европейски организации и да гарантира, че Европа ще води в космически мисии в НОО на търговско и научно ниво. Решението ще отвори вратата за следващото поколение европейски иноватори за по-бърз достъп до космическите данни в НОО и комерсиализирането им директно в некосмическите индустрии. ПКД услугата ще даде възможност на NanoSats чрез поредица от мисии да свържат и изградят първата обща сателитна мрежа в НОО.

Вижте цялата информация за проекта в броя  (безплатно в PDF) >> Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Специализиран брой: Научни европейски проекти с българско участие

 

Този брой се реализира с подкрепата на
проекта K-TRIO 4 (Европейска Нощ на
Учените 2020 г.)

В този брой ще намерите над 15 научни проекта финансирани от Европейската комисия с изключително българско участие.
Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени, за да разберете още повече за българските участия в европейски проекти.

 

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: