[ПОДКАСТ] Василена Вълчанова: започнахме RATIO защото ни беше интересно да се срещаме с учени

Universal Science (JUL 8) https://www.facebook.com/events/466491273784287/

https://www.facebook.com/ratio.bg/


Европейска нощ на учените 2022 г.: