Платон беше прав: Земята е изградена от кубове

Статуя на Платон. Изображение: © anastasios71 / stock.adobe.com

Резюме: Древният философ Платон поставя формите като основните градивни единици на вселената. Според него, земята е била формирана от кубове. Изследователите сега откриват фундаменталната истина, която лежи в основата на това предположение. Изучавайки формите и фрагментарните модели на разнообразните видове скали, те откриха, че средната от всички техни форми е куб.

Платон, гръцкият философ, който е живял пр.н.е., е вярвал, че Вселената е изградена от пет различни типа материя: земя, въздух, огън, вода и космос. Всеки един от тях е свързан с определена геометрия, платоническата форма. За земята, тази форма е била именно кубът.
Науката непрекъснато се движи отвъд предположенията на Платон, гледайки на атома като на градивен елемент на Вселената. И все пак изглежда, че Платон е бил на прав път, установиха изследователи.
В нова статия в Proceedings of the National Academy of Sciences, екип от Пенсилвания, Будапещенския технологичен и икономически университет и Дебреценския университет използва математика, геология и физика, за да демонстрира, че средната форма на земните скали е кубът.

„Платон е широко признат за първия човек, разработил концепцията за атом, идеята, че материята е съставена от някакъв неделим компонент в най-малкия мащаб“, казва Дъглас Джеролмак, геофизик в отдела за Земята и науката за околната среда на училището за изкуства и науки в Пен и приложно-научния отдел към Катедрата по машиностроене и приложна механика на училището за инженерство. „Но това разбиране беше само концептуално; нищо свързано със съвременното ни разбиране за атомите не произтича от това, което ни е казал Платон.
„Интересното тук е, че се наблюдава по-голяма концептуална връзка с идеите на Платон относно това, което намираме при скалата или земята. Оказва се, че концепцията на Платон за елемента земя, съставен от кубчета, е буквално средният статистически модел за реалната земя. И това е просто умопомрачително.”
Констатацията на групата започна с геометрични модели, разработени от математика Габор Домокос от Будапещенския технологичен и икономически университет, чиято работа предсказа, че естествените скали ще се фрагментират в кубически форми.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в Брой 134 на списание Българска наука. 


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: