Петиция за продължаване на националния лиценз за достъп до базите данни ‪‎ScienceDirect‬ и ‪Scopus‬ за 2016

envsci-covers.png

Подкрепете отново петицията за продължаване на националния лиценз за достъп до базите данни‪ ScienceDirect‬ и Scopus‬ за 2016 г. на: http://www.peticiq.com/sd_scopus

Като се има предвид огромната роля на актуалната научна информация, ние настояваме Министерството на образованието и науката да продължи националния лиценз за базите данни ScienceDirect и Scopus и да подкрепи научната и академичната общност в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания, и за превръщането на науката във фактор за развитие на икономика, базирана на знанието.
Зaщото:
   • 29 % от цитатите си българските учени получават от издания на Elsevier
   • 21 % от изследователите ни публикуват в научните списания на Elsevier и на практика, това е най-големия чужд издател на българските учени
   • 33 % от българските учени цитират статии от периодичните издания на Elsevier.
 
Източник: Научни ресурси

Европейска нощ на учените 2022 г.: