Петър Генов от ЦК „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

Петър Генов е старши лейтенант във Висшето военноморско училище, в Служба за комуникационни и информационни системи и киберсигурност. Освен това се занимава с 3D моделиране и с виртуална реалност и е изследовател в Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В свободното си време и доколкото го има то отново е заето с разработката на новите системи за виртуална реалност на университета, включително през уикендите, тъй като това действително му доставя удоволствие и за него това е нещо като хоби. 

В бъдеще планира и докторската му степен да бъде в тази насока.

Роля в проекта


РЕКЛАМА:

***

В центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ той е от 8 месеца и е назначен като 3D специалист по 3D моделиране. Занимава се предимно с моделиране и чертане на нов тип сгради, които се доближават максимално до реалността. Целта на екипа му е да създадат модели на реални сгради, като тези на община Варна, молове и други подобни съоръжения, които са абсолютно реални и които да бъдат импортирани в софтуера с цел точно пресъздаване на реалността. Тези виртуални модели се използват в сценарии, при което аватари с помощта на 3D пътеки за виртуална реалност, се въвеждат в модела, например в един мол, където те могат да се движат и да усещат същото, което и хората в съответната сграда. Естествено сценариите са насочени към решаване на определени задачи, свързани с определяне на риска за сигурността, обучение на персонал и т.н.

Интересен факт

Това е една нова насока във виртуалната реалност, която все още не е много популярна в България. Курсантите участват в изпробването и експлоатирането на 3D пътеките по собствено желание и изпълняват различни мисии, които екипът му е създал предварително.

Настояща работа

В момента той работи върху изграждането на сграда, чието начертаване е стигнало почти до своя край. Сега предстои по-сложната част по импортирането ѝ в софтуера, създаден в център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/