Отношението на децата спрямо техните животи

160216090335_1_900x600.jpg

Водещо международно изследване, който в процеса си на изготвяне включва учени  от университета в Йорк , предоставя свежа перспектива върху това как децата се чувстват живеейки собствените си животи.

 

Изследването „Световете на децата“, ръководено от Англия от theSocialPolicyResearchUnit (SPRU), Йорк зададе въпроси на децата, които включиха теми засягащи: семейство, приятели, пари , притежания, живота в училище, в квартала, личностно развитие, виждания по отношение на детските права и като цяло щастливи ли са децата, които участват в изследването.

Повечето деца, които са навършили 8 във всички 16 страни са щастливи като цяло, но малцинство, което като дял е 6 % от децата е с ниски нива на благосъстояние. Процента на деца с ниски нива на благосъстояние варира от под 3 % в Колумбия и Румъния до над 9 % в Етиопия и Южна Кореа и  Англия.

В съответната ранглиста от 16 страни Англия се нарежда на не повече от 8ма позиция, за който и да е от използваните като показатели критерии в проучването. Докладът отразява, най-положителните и най-негативни аспекти от животите на децата.В Англия три аспекта, които засягат най-позитивните  резултати по отношение на щастие на хората са обикновено семейство, здраве и сигурност.


РЕКЛАМА:

***

Саймън Сомър, ръководител на изследователския отдел на фондация Якоб, която спонсорира труда, каза:

„Този проект е изключително новаторкски. Като за първи път се представя гледната точка на 8-годишните,  как те виждат своите животи и оценяват тяхното благосъстояние. Фондацията Якобс продължава да подкрепя „ Световете на децата“, защото смятаме, че ще предостави много ценна информация, полезна на всеки, който е заинтересован в подобряването на живота на младите хора.

 Ключови откритие от доклкада:

 финансови тревоги 

 Над 1/3 от децата, участвали в проучването, често или винаги се притесняват за това с колко пари семейството им разполага. Нивата на притеснение са най-големи ( като над 30 % от децата посочват, че се притесняват винаги) в Израел, Колумбия, Испания, Непал. В Южна Корея и Германия по-малко от 10 % споделят подобни притеснения.

Сигурност:

 Повечето деца участвали в проучването посочват, че се чувстват абсолютно сигурни вкъщи, на училище и в техните квартали.  Въпреки това 4 % от децата изобщо не са съгласни, че се чувстват сигурни вкъщи, още 4 % споделят това за училище и 9 % от участниците в проучването не се чувстват сигурни когато са навън или в техните квартали. Въпреки че тези проценти са ниски добавят голям дял от деца във всяка страна.  

Разлики в скалата за момчета и момичета по отношение на до каква степен им харесва да ходят на училище:

Повечето деца ( 62 % ) тотално споделят, че им харесва да ходят на училище. Тези резултати са много по-височки в сравянение с проучванията върху 10-годишни – 52 % и 12 годишни – 42 %. Деца от Алжирия и Етиопия, в сравнение с такива от Германия и Южна Корея и Англия – най малко. Някои страни като Израел и 6 европейски държави – момичетата са по-позитивно настроени от момчетата, но в други страни като Непал и Етиопия няма разлики.

Да бъдеш малтретиран в училище:

Много от децата споделят, че през последния месеца са или изолирани от техните съучници 41 или удряни от други деца 48. Такива ситуации са по-вероятни  сред деца навършили 8 от колкото при останалите 2 групи предоставени в изследването.най-висок дял на деца, върху които се усъщестевява някаква форма на насилие: Етиопия, Англия, Германия и най-ниски показатели в Южна Корея. Процент на изключени деца – най-висок в Англия и Румъния  и най-нисък  в Южна Корея и Етиопия.

До колко децата са запознати с техните права:

 Почти половината (46 %) посочват ,че са запознати със своите права. Но при по-големите деца на възраст 10 или 12 процентът е по-висок (58 %).  Децата в колумбия (73  %) най-вероятно са най-запознати с детските права,а в страни като Етиопия, Турция, Норвегия и Румъния повече от половината отговарят с „да“ на този въпрос.

Професор  Ашер Бен-Арие, един от водещите изследователи в изследването съвместен ръководител на международното общество за детски индикатори казва:

 „За първи първи път ние сме способни да чуем мнението на 20 000 деца от 16 страни за това как се чувстват, какво правят и какво искат. Това бележито постижение на първо време ни учи, че децата най-добре знаят какво трябва да се подобри в техните животи и че техният глас има значение.“

Гвитър Рийс от Университета в Йорк казва:

„ Има някои наистина тревожещи съобщения от Англия и картинката е подобна на това, което ще открием при по-възрастните групи. Децата са щастливи вкъщи и сред приятели, но по-малко щастливи в училище където изглежда, че има проблем с изолирането и малтретирането на деца.“

Сам Ройстън,директор на Обществото на Децата каза:

„ Дълбоко ме тревожи факта, че 8-годишни деца живеещи в Англия се чувстват по-малко щастливи от деца живеещие в много други страни.  Много от тези деца посочват, че не харесват училището и посочват, че са малтретирани. Ако начални ученици в Англия изостават от такива в други страни тогава справянето с това предизвикателство трябва да се превърне в приоритет на английското правителство., както и на училищата в идните месеци.“

„ Като крачка към това може да бъде и правителството трябва да вземе също под внимание – опълномощяването на легално задължение за училищата в Англия да предоставят консултативни услуги и да алокират ресурсите за деца с ментални проблеми, както и да промотират благосъстоянието на децата, а не просто да се справят с психичните заболявания след като са се появили. Да предоставиш на децата щастливо детство трябва да е основен приоритет“.

Този проект продължава да расте като други страни като Индонезия, Финландия и Италия се включват във втората вълна на изследване. Третата вълна ще започне на 17.09 като първите открития ще бъдат публикувани в началото на 2019.

 Пълният доклад, съпроводен с допълнителни материали може да бъде намерен за четене и свободен достъп на сайта на проекта: www.isciweb.org  

 

 

Превод: Росен Недев

https://www.sciencedaily.com/

РЕЗЮМЕ: Водещо международно изследване представя по различен начин за отношението на децата към техните животи. Изследването на „Световете на децата“ направи проучване като зададе въпроси на децата по отношение на техните семейства , живота им вкъщи, техните приятелствата, пари и притежания, живота им в училище, по какъв начин си оползотворяват времето, как се чувстват, възгледите им за правата на децата и като цяло дали са щастливи. Повечето деца, които са навършили 8 във всички 16 страни са щастиливи като цяло, но малцинство, което като дял е 6 % от децата е с ниски нива на благосъстояние.

Европейска нощ на учените 2022 г.: