Отношение на българското обществото към доброволчеството

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

 

 

 


РЕКЛАМА:

***

 

 

 

 

 

 

Автори:

Йовка Сергеева Георгиева

Докторант по социална психология във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Професор д-р Красимира Йонкова

Преподавател във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Резюме: Изследвано е отношението на българското общество към доброволчеството. Забелязани са тенденции за положително отношение към явлението. Българите показват готовност да се включат към доброволчески инициативи, но на практика доброволците в България все още заемат малък процент от населението.

Отношението на обществото е един от водещите фактори за развитие на доброволчеството. За изследване на нагласите на българското общество са проведени няколко изследвания в миналото, които сочат за положително отношение към явлението. Настоящото проучване изследва актуалното отношение на българските граждани към доброволчеството чрез анкета, създадена за целта на изследването и фокус групи. Проведено е в периода 2016-2017 година.

Темата е засегната в миналото от неправителствения сектор като не е била главен обект на изследване. Според проучване, проведено от Институт „Отворено общество“ („Изследване на доброволческия сектор в България”) през 2002 г., 75% от гражданите декларират позитивно отношение към явлението, 18% – неутрално, а едва 7% негативно (1). Според проведени 8 години по-късно анкета и разговори, мнение, че доброволчеството има лош имидж имат по-малко от 3% от лицата. Въпреки това, същото изследване установява чрез фокус групи, че имиджът на доброволния труд и на доброволеца са проблемни…

 

Цялата статия е публикувана в брой 114 на сп. Българска наука: тук!

Абонирайте се за списанието тук!