Откриване на информационен център на Обединения институт за ядрени изследвания (Дубна, Русия) в СУ “Св. Кл. Охридски”

Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. дфн Анастас Герджиков

 

Защо е важен този център и колаборацията между ОИЯИ в Дубна и Софийския университет в България?

Сътрудничеството между Софийския университет и Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) е от десетилетия, през които сме имали много съвместни дейности. Освен научните изследвания разбира се сме имали обмен на изследователи и студенти и въобще ми се струва, че връзките ни с Дубна са толкова много, че е трудно да се изброят. Ползата за българската наука и за СУ “Св. Кл. Охридски” е огромна. Цели школи са повлияни от това, че са имали възможност да работят в ОИЯИ. Затова един такъв информационен център на Обединения институт е важен и аз се радвам, че Софийският университет ще бъде неговият домакин и то във връзка с 65-ия юбилей на Дубна.


РЕКЛАМА:

***

 

Как студентите биха се възползвали и какъв шанс им дава този център?

Студентите и сега са достатъчно информирани защото много от техните преподаватели са били в ОИЯИ или работят с него, така че те имат яснота за какво става дума. Но въпреки това един такъв информационен център ще повиши тяхната информираност и ще доведе до това още повече млади хора да се заинтересуват не само от работата на Обединения институт, но и от работата на физиците изобщо, особено на експерименталната работа.

Какво точно предстои да се случи тук?

Тук ще открием тържествено центъра, ще подпишем споразумение между  Софийския университет и Обединения институт. И се надявам, че центърът на ОИЯИ, който ще открием тук ще бъде полезен за всички колеги, а също и за софиянци, които се интересуват от тази тема. Освен това нашето ново споразумение с Обединения институт ще доведе до още по-сериозно сътрудничество между двете организации.

 

Повече за България и ОИЯИ в Дубна вижте тук:

https://nauka.bg/obedineniya-institut-yadreni-izsledvaniya-v-dubna-razviva-naukata-2/

Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов за дейностите и възможностите на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна

 

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: