Открити са първите декоративни оръжия на Арабския полуостров

1.jpg

Изключителна колекция от бронзови оръжия, датиращи от Желязната епоха (900-600 г. пр.н.е.) е открита близо до Адам, в Султаната на Оман. Останките са намерени разпръснати на земята в сграда, принадлежаща към нещо, което се смята за религиозен комплекс, по време на разкопки, извършени от френската археологическа мисия в централната част на Оман. По-специално, те включват два пълни колчана и оръжия, изработени от метал, включително два лъка – обекти, които са в по-голямата си част нефункционални и непознати досега на Арабския полуостров.

Допълнителното археологическо проучване, което започна през 2011 г. в региона, ще бъде необходимо за изясняване на политическата система, социалните практики и ритуали, съществували на Арабския полуостров по онова време. Ръководени от Guillaume Gernez от Laboratoire Archéologies et Sciences de l’Antiquité, разкопките включват и Laboratoire Archéorient. Кампанията бе силно подкрепена от Министерството на външните работи и международното развитие на Франция, както и от Министерство на наследството и културата на Оман.

2.jpgРайонът Адам се намира на границата между оазиса на Оман и пустинята. Той беше напълно неизследван от археологическа гледна точка, докато френската археологическа мисия в централната част на Оман (бившата френска археологическа мисия в Адам), ръководена от 2011 от Guillaume Gernez, извърши първите си изследвания през 2007 г. Открито през 2009 г., мястото, известно като Mudhmar East, се състои от две основни сгради и няколко допълнителни съоръжения. То се намира в подножието на Jabal Mudhmar, в близост до еднa от най-големите долини в Оман, през която преминават няколко търговски пътя.

С дължина от 15 метра, по-голямата от двете сгради е разположена на склона на Jabal Mudhmar и е направена от пясъчни блокове и тухли от пръст. Именно в тази сграда, в една малка стая без врати, екипът открил колекцията от бронзови оръжия. 3.jpgДатиращи от Желязната епоха (900-600 г. пр.н.е.), тези обекти изглежда са паднали от мебели или рафтове, върху които са били поставени. А е възможно и да са били окачени на стените на помещението.
В тази колекция от предмети се открояват две особено забележителни групи. Първaтa се състои от двa малки колчана, направени изцяло от бронз, както и шестте стрели във всеки от тях. Като се има предвид техният размер (35 см), това са малки модели, имитиращи оригиналните предмети, изработени от нетрайни материали (кожа), които обикновено не се откриват при археологически разкопки. Фактът, че те са изработени от метал предполага, че са нефункционални. Колчани от този вид никога не са били откривани на Арабския полуостров, а са изключително редки и в света.

4.jpgВтората група се състои от метални оръжия, повечето от които също са били декоративни (поради леко смаленият им размер, материалите, от които са изработени). Те включват пет бойни брадви, пет ками с форма на полумесец с изпъкнали части (характерни за Желязната епоха), около петдесет върха на стрели и пет лъка. Лъковете притежават по-плоскa, извитa дъга (кибит или тяло на лъка), извита в двата края, както и тетива от бронз. Размерът на лъковете (средно 70 см) и най-вече използваният материал, показват, че те са били имитации на лъковете, направени от нетрайни материали (дърво и сухожилия). Обекти от този тип никога преди не са били откривани на Арабския полуостров и в Близкия изток.


РЕКЛАМА:

***

Това изключително откритие дава нова информация за въоръжението през Желязната епоха в източната част на Арабския полуостров и за социалните практики по онова време. Декоративният характер на повечето от оръжията може да показва, че те са били предназначени да бъдат предложени на божество на войната и/или като ключов елемент от 5.jpgсоциални практики, които археолозите все още не разбират. Първата хипотеза се потвърждава от наличието във втората сграда на няколко фрагмента от керамични съдове за горене на тамян и малки бронзови змии – предмети, често свързвани с обредни практики по онова време. Археолозите се надяват бъдещите разкопки да осигурят повече информация за ролята на комплекса.

Икономическото и техническо развитие е вървяло ръка за ръка с все по-сложно устроеното общество, както се вижда от множеството укрепления и монументална архитектура. Въпреки това, разбирането на политическата му система и социална структура остава трудна задача. Продължаващото археологическо проучване на обекта и неговите околности, както и на централен Оман, ще бъде от ключово значение за възстановка на зората на цивилизацията на Арабския полуостров.

Превод: Росица Ташкова
Източник: https://www.sciencedaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: