Открита е връзка между апендисита и алергиите при децата

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Според ново проучване на Университета на Лунд и Университетската болница в Сконе, Швеция, децата, които страдат от алергии са подложени на по-малък риск от развитие на усложнения при апендисит. Откритията са публикувани в JAMA Pediatrics и може да подпомогнат разработката на нови диагностични инструменти в бъдеще.

„В проучването са включени всички деца, претърпели хирургическа операция от апендисит в Лунд, Швеция, през последното десетилетие. Ние открихме, че най-често срещаните видове алергия, като тази към полени и козина, са свързани с три пъти по-малък риск от развитие на усложнения от апендисит. Заниженият риск остана, дори когато взехме под внимание други фактори, за които се знае, че повишават риска от усложнения, като по-малката възраст и продължителните симптоми“, казва Мартин Сало – изследовател от Университета на Лунд и лекар в Университетската болница на Сконе.

Апендиситът е широкоразпространен сред децата и младите хора, а състоянието е най-честата причина за коремна операция по спешност в света.

Една трета от засегнатите деца получават усложнения, което води до по-дълъг престой в болницата, а понякога и до необходимостта от няколко последователни операции. Все още не се знае защо някои деца са по-предразположени към тези усложнения, нито дали е възможно те да бъдат предотвратени.

Според една теория усложненията зависят от имунния отговор на тялото, който се различава при децата, които получават усложнения и другите. Според тази теория, децата, които страдат от алергии, са подложени на по-малък риск от усложнения при апендисит, защото техният имунен отговор е различен от този на неалергичните деца. Но досега това не беше изследвано внимателно, за да се установи дали теорията е вярна.


РЕКЛАМА:

***

„Резултатите от проучването подкрепят теорията, че усложненият апендисит има различно имунологично развитие в сравнение с неусложнения. Надяваме се тези нови познания да ни позволят да разработим нови диагностични методи, като кръвни тестове, например“, заключава Мартин Сало.

Проучването включва всички деца под 15-годишна възраст, които са претърпели операция от апендисит в Университетската болница на Сконе в Лунд между 2007 г. и 2017 г. Общо 605 деца.

Изследователите сравнили резултатите на децата с IgE-медиирани алергии (102 деца) с тези при неалергични деца (503 деца). Сред алергичните деца 19,6% получили усложнения, докато процентът в другата група бил 46,9%.

 

Превод: Росица Ташкова

Източник: Martin Salö, Johanna Gudjonsdottir, Erik Omling, Lars Hagander, Pernilla Stenström. Association of IgE-Mediated Allergy With Risk of Complicated Appendicitis in a Pediatric PopulationJAMA Pediatrics, 2018; DOI: 10.1001/jamapediatrics.2018.1634

Статия от сп. „Българска наука и медицина“, бр. 11. Открийте всички статии от броя тук.