Осмата Научна Конференция „България в Космоса“

Untitled.png

В Руският културен център (4-6 декември) се проведе Осмата Научна Конференция с международно участие посветена на 40 г. от „България в Космоса“ – КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТ
S P A C E
E C O L O G Y
S A F E T Y
– SES 2012

Цялата програма може да видите в прикачения файл: Прикачен файл  Programme_SES_2012.pdf   266,76K   0 Брой сваляния

Организационен комитет:
Honoured Chairman: Prof. Evgeniy Nikolov

Организатор:
Prof. Petar Getsov, DSc

Заместник организатор:
Prof. Garo Mardirossian, DSc


РЕКЛАМА:

***

Секретар:
Assoc. Prof. Dr. Tania Ivanova

Участници:
Prof. Tsvetan Dachev, DSc
Prof. Zhivko Zhekov, DSc
Dr. Konstantin Peev
Dr. Krassimir Stoyanov
Chief Assistant Rumen Shkevov
Chief Assistant Maria Dimitrova
Valeri Vassev, MS
Valeriy Varbanov, MS
Adelina Kuzeva, MS
Lidiya Cholpanova, MS

Научен съвет:
Acad. Lev Zelenyi – Russia
Assoc. Prof. Dr. Mihail Mogilevskiy – Russia
Prof. Rupert Gerzer – Germany
Prof. Alen Hauchecorne – France
Prof. Gerasimos Papadopoulos – Greece
Prof. Stefano Tinti – Italy
Prof. Danilo Ristich – Macedonia
Dr. Stoyan Velkoski – Macedonia

General Dr. Alexander Alexandrov
Acad. Chavdar Roumenin, DSc
Corr. Member Peter Velinov, DSc
Corr. Member Filip Filipov, DSc
Prof. Petar Getsov, DSc
Prof. Garo Mardirossian, DSc
Prof. Nikola Vichev, DSc
Prof. Dr. Boyko Ranguelov
Chief Assistant Georgi Jelev
Tsveta Srebrova, MS

Дата Зала 1 Зала 2
04.12.2012
Вторник
следобед
15:00 – 18:00
Регистрация
16:00
Откриване на
SES 2012
18:30 – Коктейл


05.12.2012
Сряда
сутрин
09:30 -13:00
Сесия 1 – ”Космическа физика”
09:30 -12:15
Сесия 4 – „Екология и управление
на риска”

05.12.2012
Сряда
следобед
14:00 – 15:30
Сесия 1 – ”Космическа физика”
15:45 – 18:00
Сесия 2 – “Аерокосмически
технологии и биотехнологии”

13:15 -14:15
Сесия 4 – „Екология и управление
на риска”
14:30 – 17:15
Сесия 3 – „Дистанционни
изследвания и GIS”

06.12.2012
Четвъртък
сутрин
09:30 – 12:20
Сесия 2 – “Аерокосмически
технологии и биотехнологии”
12:30
Кръгла маса и закриване


Европейска нощ на учените 2022 г.: