Огнехвъргачка

Винаги е подценяван фактът, че единайсет века по-рано гърците вече използват подобна смес при първата огнехвъргачка (гръцкият огън). През 423 г. пр. Хр. по време на Пелопонеската война атиняните завоювали Беотия и бързо окупирали светото място Делиум. Силите на Беотия атакували укрепленията на атиняните там с помощта на ново оръжие, представляващо дълга и дебела дървена тръба, покрита с метал, свързана към казан със сяра, катран и горящи въглища. Те прекарвали въздух през сместа с помощта на духала и изхвърляли пламъци към временните укрепления. Така разрушили временните укрепления и нямали затруднения да завземат атинските позиции.

Европейска нощ на учените 2022 г.: