о-в Тера

Санторини (също Санторин или Тера или Тира, на гръцки съответно Σαντορίνη или Θήρα) е малка група острови с вулканичен произход в Егейско море. Понякога така се нарича и най-големият остров в групата, Тира (старогръцки Тера).
Между 1600 и 1500 г. пр. Хр. на о-в Тера, днес Санторин ( един от Цикладските о-ви ) процъфтява цивилизация, сравнима с критската. Животът тече спокойно; в удобни къщи хората живеят от плодовете на земята, от скотовъдство, от риболов и от търговията със съседите си. Но Тера е вулканичен о-в. Една първа сериозна тревога заставя жителите му набързо да го напуснат. Успокоени от дългото затишие след това, някои от тях се завръщат, за да възстановят града, отчасти разрушен от земетресението: разчистват улиците, укрепват стените и къщите… Ала дрямката на вулкана е била само привидна! Докато жителите все още не са успели да приключат с възстановителните работи, едно ново изригване ги прогонва: този път те повече няма да се завърнат. В бързината те отнасят със себе си само най – скъпоценните вещи. В къщите са изоставени предмети на всекидневния живот: камък за мелене на зърно, тежести за опъване на нишките на тъкачните станове, сечива, кухненски съдове. Последният катаклизъм настъпва към 1500 г. пр. Хр. : взривява се целия вулкан. Централната част на о-ва е погълната от морето, а Акротири е погребан под многометров пласт от пепел и пемза.

http://www.bgnauka.eu/pic/his/Other/Akrotiri_spring_02.jpg

Благодарение на сензационните разкопки, предприети в затрупания от пепелта град Акротири, Тера ни разкрива своите тайни. Някои от намерените предмети свидетелстват за влияние на критската цивилизация, други показват самобитната култура на жителите на Тера, които, за разлика от критските художници не предлагат идеализирана представа за природата. Техните делфини, лястовици, шафранови цветове и гроздове не са рисувани сред нереален пейзаж. Върху вазите природата е претворена трезво и реалистично. Във всяка къща поне една от стаите е украсена с фрески, представящи сцени от всекидневния живот. На еда стена виждаме момче, което носи улов от риба, на друга – бойна флотилия, която напуска града.


http://www.bgnauka.eu/pic/his/Other/Saffron_gatherersSantorini-3.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***