Нова високотехнологична сграда на Център по компетентност Clean & Circle ще се появи в Лозенец

Видео версия на нашия подкаст

Интересно ти е да изглеждаш нашата видео версия на Наука.БГ подкаст? Можеш да го направиш чрез видео плейъра по-долу.


Направи дарение на училище!***

Започна строежът на новата високотехнологична сграда на Центъра по компетентност ‘Clean & Circle’, в кампуса на СУ “Св. Кл. Охридски” в квартал Лозенец, срещу Физическия факултет. Бъдещата сграда е проектирана от архитектурно студио “Амфион”, а строително монтажната работа се явява част от проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“. 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общо 27 европейски партньори участват в този проект, като Софийският университет е водещ в него, а общата му стойност е 23.6 милиона лева и той е класиран на първо място в сесията на Хоризонт 2020 за ниско токсични вещества. 

В сряда, на 23 март, се състоя официалната церемония по първата копка, по време на която беше представено постигнатото в проекта в научно направление, както и екологичните показатели, заложени в сградата в съзвучие с нейното предназначение и цели. 

На откриването, освен ректорът на СУ “Св. Кл. Охридски” проф. Анастас Герджиков, присъстваха и ректорите на ЛТУ и УАСГ, заместник-министърът на образованието и науката акад. Константин Хаджииванов, директорите на партньорските институти от БАН, деканите на природонаучните факултети на СУ, както и представители от Софийска вода, Столичното предприятие за третиране на отпадъци и кметът на район Лозенец д-р Константин Павлов.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Дейностите по проекта включват микробиологични изследвания на води, седименти и отпадъчни води, разработване на технологии за пречистване на отпадъчните води, биоремедиация на седименти. В момента центърът разработва най-съвременните технологии за пречистване, от макро до микро ниво на изследване, за което благодарение на евро финансирането, е осигурена най-добрата апаратура. Основният приоритет е най-вече да се разработват чисти технологии за води, отпадъци и енергия.

Бъдещата постройка ще бъде една високотехнологична сграда, съобразена с всички принципи на чистите технологии – с разделяне на водни потоци, с плосък покрив с възможности за разполагане на соларни панели и със специална вътрешна инсталация за разположение на най-модерната апаратура в областта на тези технологии. 

На четирите надземни и единия подземен етаж ще бъдат разположени специализирани и свързани помежду си лаборатории по химия на водите, по физика на води и отпадъци, по молекулярна биология и микробиология на води, отпадъци и енергия. На приземния етаж ще бъдат плазмените технологии, които в момента са сред водещите в света за третиране на отпадъци, но все още не са достатъчно добре застъпени в Европейския съюз, поради което ние ще бъдем едни от лидерите в тази насока. Ще предлагаме съвременни технологии за обработка на отпадъци и води, съдържащи токсични замърсители, един от най-трудно преодолимите проблеми в областта на кръговата икономика.

Тази сграда също така ще играе ролята на център за развитие на технологичното предприемачество като една екосистема от млади предприемачи. Те ще разработват високи технологии с висока степен на технологична готовност и след това ще ги комерсиализират по избрани от тях пътища. Впоследствие ще могат да ги продават на големи фирми, или да правят стартъп компании, или институционални спиноф компании, които да се развиват на тази основа.

Целта е след време сградата да започне да се самоиздържа от такива технологии и да се превърне в един хъб на нашия район, в който създадените технологии ще бъдат целеви, бързо ще преминават степените на технологична готовност и съответно – бързо ще бъдат имплементирани в практиката.

Като всичко това ще се случва с участието на студенти и докторанти, които се обучават в тези университети и институции в следващите по-високи равнища на обучение – магистри, доктори и постдокторанти и които ще имат уникалната възможност през това време да работят с всички тези модерни технологии.

Текст: Радослав Тодоров

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Наука.БГ подкаст

Последно от Наука.БГ

Интервю на БГ наука с д-р Илия Вълев

Направи дарение на училище! *** Може би тук е необходимо да кажа първо, че с научни изследвания, макар и не на професионално ниво се занимавам още от ученическите си години,

Tри жени учени отличени с 5000€ за проекти за разработване на нова антибиотична терапия, AI-базирана диагностика на шизофрения и изучаване на комети

Направи дарение на училище! *** Д-р Росита Кокотанекова е името на втората победителка по програмата „За жените в науката“ тази година. Тя е талантлив астроном с обширен опит в изучаването

Пълното щастие води до психоза

Направи дарение на училище! *** „Ако допаминът се повиши прекалено за непрекъснат период, ще станете психотични. Прекомерните му нива ще стимулират и адреналина, което пък ще е зле за сърцето.

13-ите национални отличия „За жените в науката“ ще бъдат връчени на 28 ноември

Направи дарение на училище! *** Революционните изследователски идеи и научни постижения на три вдъхновяващи родни таланта ще бъдат отличени по програмата за 2023 г. Отличието „За жените в науката“ се

Пътят на промяната

Направи дарение на училище! *** В статията  са представени  някои научни основания за създаването на образователната игра „Пътят на промяната“, която има за цел да запознае младежите чрез преживяване с

Програма: „За природата на научните революции“ – Конференция в чест на 400 г. от рождението на Блез Паскал и 550 г. от рождението на Николай Коперник

Направи дарение на училище! *** 16:00-16:30 – Почивка за кафе 16:30 – Иля Петров – „Принципът на Паскал в българското образование преди 150 години и днес“. 17:00 – Димитър Драгнев