Неформална младежка група „Български паметници“ набира доброволци

Logo_BP.png

http://image.nauka.bg/kul/pametnici/logo/Logo_BP.png

 

Неформална младежка група „Български паметници“

 набира доброволци по проект

 „Културно-историческите паметници в област София-град“


РЕКЛАМА:

***

 по програма „Младежта в действие“

 за подпомагане на следните дейности:

 • Събиране на информация и изготвяне на кратки експозета за всеки заснет паметник по проекта.

Период на дейността – юни 2012 г. – януари 2013 г.;

  • Превод на резюметата на английски, немски и испански език. 

 – Период на дейността – юни 2012 г. – януари 2013 г.;

  • Почистване на околните пространства и частична реставрация
   на паметниците, които имат такава необходимост.

Период на дейността – септември 2012 г. –ноември 2012 г.

 

 

За контакт:

 тел. 0898 280 497

 e-mail: bgmonuments@gmail.com

 http://www.facebook.com/BulgarianMonuments

 

 http://image.nauka.bg/kul/pametnici/logo/Loga_Agencia_BlackTXT.png

 

 

С подкрепата на:             

  http://image.nauka.bg/kul/pametnici/logo/olympus_logo___sloganm.jpg   http://image.nauka.bg/kul/pametnici/logo/Logo%20BG%20Nauka.png

 

 
 Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание не отразява позицията на Европейската общност, програма „Младежта в действие“ или НЦЕМПИ.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: