Науката решава проблеми, vol. 22: Хидрологията наука за водите в хидросферата

Кога: 25.02. (вторник); 19:00 ч.

Къде: ул. Сердика 20; MOVE.BG
Вход: свободен! Нужна е регистрация: тук

Лектор: доц. д-р инж. Снежанка Балабанова, ръководител секция „Хидрологични
прогнози“ в Национален институт по метеорология и хидрология

Водата е един от най-важните природни ресурси. Без него нямаше да има живот на
земята. Въпреки че има много вода на земята, тя не винаги е на точното място, в
точното време и с подходящо качество. Хидрологията е наука за движението,
разпределението и качеството на  водите  по  Земята . Тя се е развила като наука в отговор
на необходимостта да се разберат сложните водни системи на земята и да помогне за
оптимално управление и използване на водните ресурси.Хидрологията
изучава/разглежда методите и уредите, с които се извършва мониторинг на
повърхностните и подземните води, моделирането на оттока и движението на водата в
реките. Важна задача е изготвяне на хидрологични прогнози и създаване и развитие на
системи за ранно предупреждение при наводнения за ефективно предотвратяване и
ограничаване на последиците от наводненията.

 

„Науката решава проблеми“ е поредица на Българска наука и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.


РЕКЛАМА:

***

*Българска наука е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.

**MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.


Европейска нощ на учените 2022 г.: