Науката решава проблеми, vol.16 : Енергийни иновации за икономии в бизнеса

Гост на поредното издание на „Науката решава проблеми” е гл. ас. д-р Николай Стоименов, който работи в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. Научните изследвания и приложните разработки на д-р Стоименов са свързани с иновации в областта на процесите на раздробяване и смилане, мелещи среди с нова форма, 3D моделиране и 3D симулация на движението и взаимодействието на множество тела. Изследванията и разработките са в областта на енергийни ресурси и енергийна ефективност на технологичните процеси.

Смилането на различни материали представлява важен индустриален процес, при който материалът се натрошава и смила до определен предварително желан размер.
Мелниците намират широко приложение в различни производствени области, като главно това са металургията, минната индустрия и обработката на минерали, производството на цимент, химическата промишленост, фармацевтиката и козметиката, керамиката, лабораторни изследвания и други. В зависимост от конкретната област на приложение, обработваните материали се различават по твърдост, размери, химичен състав и структура, като примери в това отношение представляват различните видове руди, минерали, варовици и други.
Задачата е да се създаде лифтер, с който разтрошаването и смилането на материала да става по-бързо, по-ефективно и по-лесно.
Задачата е решена с лифтер, състоящ се от тяло, глава и основа, като главата представлява триъгълник със сфероидални стени и заострен връх, при което основата е с по-малък размер от главата, а главата завършва с перпендикулярна стена към основата, като пространството между стената на основата и перпендикулярната стена образува джоб.
Предимство на лифтера е повишеното натрошаване на материала, като основно натрошаването става при попадане на материала върху заострения връх.
Друго предимство на лифтера е, че е по-здрав, поради това, че сфероидалните стени на главата предпазват заострения връх от счупване поради разсейване на енергията.

Тази година за първи път Международната организация за социални иновации Ashoka и фондацията към френския енергиен гигант Schneider Electric в партньорство с MOVE.BG набират кандидати за европейска акселераторска програма за справяне с енергийната бедност чрез социални иновации. Победителите ще получат парична награда, менторство и достъп до Schneider Electric. Кандидатстването продължава до 12 април (петък): https://move.bg/evropeiski-accelerator

 

Вход: свободен! Нужна е предварителна регистрация.

Място: Move.BG, Сердика 20 (София)


РЕКЛАМА:

***

 

„Науката решава проблеми“ е поредица на Българска наука и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

*Българска наука е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.

**MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.


Европейска нощ на учените 2022 г.: