Научно отркитие от БАН ни предпазва от корона вируса – подкаст

Разговаряме с проф. Павлина Долашка, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия

Също така вижте Водещи изследователи: Проф. Павлина Долашка –  https://www.youtube.com/watch?v=6JykrdVoFEo


Европейска нощ на учените 2022 г.: