Национален конкурс на тема: „Научните открития, които ме вдъхновяват“ | Европейска нощ на учените 2020

НАЧАЛО | ПРОГРАМА | КОНКУРСИ | ЗА НОЩТА |  ПАРТНЬОРИ |  ENG

В рамките на традиционното събитие“Европейска нощ на учените” се организира национален конкурс за ученически и студентски проекти на темаНаучните открития, които ме вдъхновяват.

Планетата Земя отдавна е отесняла за научната мисъл. Динамиката на научните открития днес прави изключително трудно прогнозирането какво ще бъде открито и как ще ни служи….  Първа снимка на черна дупка в Космоса, нов метод за „корекция” на генни мутации, които са причина за различни генетични аномалии и заболявания, триизмерни картини за незрящи, роботи, способни да спасяват хора, левитиране с мощни дронове … – впечатляващи научни открития от последната година.

Национален конкурс на тема „ Научните открития, които ме вдъхновяват “ цели да популяризира сред ученици, студенти и широката общественост постижения на науката, научни открития и възможностите, които те дават за да направят живота ни по-лесен, по-разбираем, по-вълнуващ.

Основна цел на настоящият конкурс е да се акцентира върху ролята на научни открития и как те са повлияли върху живота на човека. 

Конкурсът ще се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи под формата на: мултимедийни продукти, есета, рисунки, картини, постери, колажи, модели, които трябва да представят работа по значим за участниците проблем свързан с темата на конкурса.

Участниците трябва да имат умения за публично представяне и защита на идеи и проекти; да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.

След предварителна селекция, допуснатите проекти ще бъдат наградени в Нощта на учените на 27.11. 2020 г, в Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Екипът на дейността ще създаде организация за награждаването на победителите в следните категории:

І група – 7 – 11 години; 
ІІ група – 12 – 15 години; 
ІІІ група – 16 – 19 години;

ІV група – студенти.

 

Цели на конкурса за ученици и студенти:

  • да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците и студентите, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите свързани с грижата, популяризирането на научните открития и тяхното приложение в човешката дейност;
  • да се осъзнае по какъв начин научните открития и обединяват общностите и изграждат общи разбирания за местата, в които живеем;
  • да се осъзнае ролята на научните открития за промяна в качеството на живот на хората в локален и глобален контекст.

 

Участници: 

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 6 до 19 години и студенти,  разделени в четири състезателни групи: 
І група – 6 – 11 години; 
ІІ група – 12 – 15 години; 
ІІІ група – 16 – 19 години;

ІV група – студенти.

 

Изработените продукти за конкурса: мултимедийни продукти, есета, рисунки, картини, постери, колажи, пана, модели и други, можете да изпращате на адрес: researchers_night_competition@abv.bg

Крайният срок за изпращане на проектите е 20 ноември 2020 г.