Национални научни програми

През 2018 г. са приети 12 национални научни програми, разработени в резултат на проведени консултации с министерства и областни администрации за идентифициране на важните за секторните политики научни дейности. Основните цели на програмите включват:

  • Поощряване на съвместни проблемно-ориентирани научни изследвания и избягване на фрагментацията чрез насърчаване на взаимодействието между ВУ и НО
  • Създаване на критична маса от учени за работа по обществени проблеми
  • Постигане на качествени резултати в полза на обществото и икономиката
  • Подпомагане на развитието на научен капацитет и повишаване на участието на български учени в европейски програми
  • Привличане на млади учени за научно-изследователска кариера и създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти

 

В рамките на отделните тематични програми се финансират изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, цифровите технологии и технологии за електронно здравеопазване, разработване и въвеждане на методология за изследване на дарената кръв, изследвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите, изследвания за нисковъглеродни енергийни източници и др.

Научноизследователските дейности по тях ще се изпълняват с продължителност между 2 и 4 години, а пълните програми могат да бъдат намерени на сайта на МОН.

Националните научни програми ще се изпълняват в периода 2018-2022 г.с индикативен бюджет в размер от 61 млн. лв. През 2018 г. са финансирани първите етапи от изпълнението на програмите, като са предоставени средства в размер на 19,3 млн. лв. Отпуснатите средства за 2019 г. са в размер на 19,9 млн. лв.


РЕКЛАМА:

***

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: