MY NY STORY

Доц. д-р Александра Иванова

Резюме

Настоящата статия разглежда художественотворческа проблематика и по-конкретно, конструирането на интерактивна художествена изложба на преподаватели и студенти от Висшето строително училище „Любен Каравелов”, София. Темата на този проект е художествена интерпретация върху специфична градска среда (New York City) и изграждане на възможни гледни точки към нея. Целта е зрителят да бъде провокиран и максимално въвлечен в процесите на ситуиране и създаване на нови ракурси към тази доста дискутирана в изкуството и архитектурата тема. 

Ключови думи: Ню Йорк, визуални изкуства, архитектура

Представяне на проекта


РЕКЛАМА:

***

КОНСТРУИРАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА – РАКУРСИ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА е научноизследователски и творчески проект на Висшето строително училище „Любен Каравелов” в София. 

В целите, които си поставя е заложен и чисто практически план, който провокира преподавателите и студентите да преоткрият себе си в нова роля, да стимулира подходи за аранжиране и формообразуване на урбанистично пространство, както и да създаде отношение към моделирането и възприятието на съвременната градска сграда.

Актуалността му се състои в това, че се фокусира върху синтеза на съвременното визуално изкуство и архитектурата, изследвайки връзките и взаимодействията между двете сфери на човешката дейност. 

Проектът е осъществен със средства от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 139 на списанието>>

Вижте първите 52 стр. на брой 139 тук>>

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: